Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Rotary Club Den Haag Nieuwspoort

Rotary Club Den Haag Nieuwspoort maakt sinds 1 juni 2018 officieel deel uit van de familie van Rotary International, ’s werelds oudste en grootste internationale serviceorganisatie.


Rotary Club Den Haag Nieuwspoort is een kleurrijke club waarin mensen met heel verschillende achtergronden, beroepen en nationaliteiten elkaar vinden. Het delen van beroepservaringen (en de ethische reflectie daarop) vormt vanouds een belangrijk kenmerk van Rotary. De ontmoeting tussen mensen met een verschillende professionele achtergrond maakt Rotary interessant en inspirerend.

‘Verbind, deel en doe’ zijn de drie kernwaarden van Rotary. De Rotary van Nieuwspoort is een warme en betrokken club, waarin vriendschap op een vanzelfsprekende wijze wordt gevonden en gevoed. De wekelijkse bijeenkomst op vrijdagmiddag (12:15-13:45 uur) in perscentrum Nieuwspoort vormt het kloppende hart van het clubleven. Naast ruimte voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling worden er ook regelmatig gastsprekers uitgenodigd. Bovendien zet de club zich in voor maatschappelijke doelen.

Maatschappelijke doelen

Rotarians zijn geen navelstaarders en willen werken aan een betere samenleving. Dat kan middels lokale initiatieven of door ondersteuning van internationale projecten. Zo heeft Rotary in de loop der jaren meer dan 1 miljard dollar bijgedragen aan de bekostiging van vaccinatieprogramma’s voor kinderen. Het aantal poliogevallen is daardoor met ruim 99% gedaald. Ook is de club betrokken bij een project voor vluchtelingen op Lesbos, dit alles naast de eigen initiatieven van leden en Rotary-brede activiteiten.

rotary-groep-kleiner

Lidmaatschap

Lid worden van de Rotary is op uitnodiging. Daarbij letten we vooral op de toegevoegde waarde van een kandidaat als het gaat om de professionele en persoonlijke diversiteit van de club. Natuurlijk moet er ook sprake zijn van een klik. Kandidaat-leden zijn woonachtig en/of werkzaam in Den Haag. Nadat een kandidaat is uitgenodigd, kan hij of zij drie keer vrijblijvend langskomen om kennis te maken.

Meer informatie

Voor meer informatie over Rotary Club Den Haag Nieuwspoort kunt u contact opnemen met secretaraat@nieuwspoort.nl