Close
Skip to content
Terug naar vorige pagina

Missie

Het vrije woord verdient alle bescherming

Nieuwspoort staat voor bescherming van het vrije woord. Het perscentrum en de sociëteit zijn ontstaan vanuit de gedachte dat pers, politiek, overheid en belangenbehartigers elkaar moeten kunnen ontmoeten om informatie uit te wisselen.

Internationaal perscentrum

Nieuwspoort neemt als perscentrum een unieke positie in. Dat is te danken aan de nabijheid van het parlement, het open karakter van de organisatie, de geavanceerde technologische ondersteuning, de capaciteit voor grootschalige evenementen en de optimale beveiliging. Persconferenties met een maatschappelijke impact worden veelal in Nieuwspoort belegd.

Debatcentrum

Naast een perscentrum is Nieuwspoort een open debatcentrum dat voor iedereen toegankelijk is. Wekelijks staan er lezingen, symposia of debatten op het programma, natuurlijk meer in verkiezingstijd. De inhoudelijke kant van de debatten wordt onder meer verzorgd door onze partners zoals Haagsch College, Montesquieu Instituut, Willem Post, ProDemos en onze Commissie Democratie en Debat. De debatcolleges zijn bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan enige context bij de dagelijkse stroom aan nieuwsberichten maar geen tijd heeft voor lange cursussen of stevige studieboeken. De Commissie Democratie en Debat is opgericht ten behoeve van het belangrijkste doel van Nieuwspoort: het bewaken van het vrije woord in een democratische rechtsstaat.

hadnjes in de lucht

Sociëteit

Binnen de sociëteitsmuren kunnen de leden (Poorters) vrijuit en ongestoord met elkaar praten. Op deze informele ontmoetingsplek heerst de ongeschreven ‘Nieuwspoortcode’.

Zalen

Onze zalen zijn, als ze niet worden gebruikt voor persconferenties of debatten, ook beschikbaar voor bijeenkomsten die in het verlengde liggen van onze kerntaken. Het zalencentrum beschikt over diverse faciliteiten, inclusief een restaurant met een uitgebreide menukaart en uitstekende service.

Initiatieven

Om onze positie als pers- en debatcentrum voor politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers te versterken, steunt Nieuwspoort veel initiatieven op het gebied van het vrije woord. We werken nauw samen met andere partijen. We willen bruggen slaan tussen politiek en burgers. We willen informeren en duiding geven aan actuele bijeenkomsten.

Prijs van het Vrije Woord

Nieuwspoort heeft in 2007 de Prijs voor het Vrije Woord gelanceerd. Met het Vrije Woord wordt bedoeld ‘de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, zoals neergelegd in de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden en diverse internationale verdragen’. De prijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt. In aanmerking komen personen of organisaties die zich onderscheiden op het terrein van mensenrechten of de verspreiding of bescherming van het vrije woord in Nederland, Europa of op wereldniveau. De prijs bestaat uit een bedrag van vijfduizend euro, een oorkonde en een kunstwerk gemaakt door de Haagse goudsmid en kunstenares Liesbeth Busman.

De winnaars:

Comité van Aanbeveling:

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, de burgemeester van Den Haag en voormalige minister-presidenten. 

Het Bestuur:

Het bestuur van het Comité Prijs van het Vrije Woord bestaat uit de volgende personen:

  • Inge Brakman, voorzitter
  • Han Polman, vicevoorzitter
  • Gérald Rensink, secretaris
  • Roderik Potjer, penningmeester

De jury

De jury bestaat uit de volgende personen:

  • Egbert Myjer, voorzitter
  • Jeroen Smit, lid
  • Lilian Gonçalves, lid