Skip to content
Close

Over Nieuwspoort

Het internationaal Perscentrum Nieuwspoort is dé ontmoetingsplaats voor politici, journalisten en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Een bijzondere plek met geschiedenis

Nieuwspoort is sinds de oprichting in 1962 nauw verweven met de Tweede Kamer. Het pers- en debatcentrum staat pal voor de bescherming van het vrije woord. Politici, journalisten en lobbyisten kunnen elkaar ongestoord ontmoeten en gedachten uitwisselen. Binnen de sociëteit geldt de zogenaamde Nieuwspoortcode: wat besproken en gezien wordt kan worden gebruikt in de krant of voor radio en televisie, maar de bron blijft onbekend, net als de plaats waar het nieuws vandaan kwam. Er mogen – vanzelfsprekend – geen beeldopnamen worden gemaakt.

Geschiedenis

De geschiedenis van Nieuwspoort begint op 5 maart 1962 in het vervallen Vioolbouwershuisje aan de Hofsingel in Den Haag. Sinds november 1992 is Nieuwspoort gevestigd aan de Lange Poten 10. In september 2021 krijgt het perscentrum een tijdelijke ruimte aan de Bezuidenhoutseweg 67. Aan het eind van het jaar, of uiterlijk in het voorjaar van 2022 verhuist Nieuwspoort voor lange tijd naar B67.

NN-oud-2
NN-oud-4

Missie

Nieuwspoort staat voor bescherming van het vrije woord. Wij maken ons sterk voor de vrijheid van meningsuiting. In Nieuwspoort kunnen pers, politiek, overheid en belangenbehartigers elkaar in vrijheid ontmoeten en informatie en gedachten uitwisselen. Eens in de vijf jaar loven wij de Prijs van het Vrije Woord uit.

Organisatie

Nieuwspoort wordt beheerd door de Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. De dagelijkse leiding is in handen van Eric Janssen (directeur-bestuurder) en Jurgen Pijpers (algemeen manager). De directie werkt nauw samen met de Raad van Toezicht, onder voorzitterschap van NOS-politiek verslaggever Wilco Boom.

NN-oud-Nieuwspoort-oud-1_crop
img_over_nieuwspoort_4

Vrienden van Nieuwspoort

Bijzondere vriendschappen geven Nieuwspoort een maatschappelijk en financieel fundament.

Wie zijn de Vrienden van Nieuwspoort? Voorzitters van raden van bestuur en directeuren van ondernemingen en maatschappelijke organisaties kunnen toetreden tot het gezelschap van Vrienden. Met hun betrokkenheid en financiële bijdragen verstevigen zij het fundament van onze stichting. De Vriendschap is persoonlijk, maar tegelijkertijd gekoppeld aan de functie die een Vriend bekleedt. Wanneer een Vriend zijn of haar functie overdraagt aan een opvolger, dan wordt deze opvolger automatisch ook Vriend van Nieuwspoort en lid van een exclusief gezelschap met exclusieve rechten.

De Poorten van Nieuwspoort

Brancheorganisaties kunnen bij Nieuwspoort een Poort opzetten. Poorten zijn bijeenkomsten rondom een bepaald thema dat verdieping of discussie behoeft. Omdat Kamerleden en beleidsmedewerkers van ministeries vaak bij zo’n thema betrokken zijn, is het aantrekkelijk om een Poort vanuit Nieuwspoort aan een groot publiek te presenteren.

Start ook een Poort

Brancheorganisaties kunnen bij Nieuwspoort een Poort opzetten. Poorten zijn bijeenkomsten rondom een bepaald thema dat verdieping of discussie behoeft. Omdat Kamerleden en beleidsmedewerkers van ministeries vaak bij zo’n thema betrokken zijn, is het aantrekkelijk om een Poort vanuit Nieuwspoort aan een groot publiek te presenteren.


Via secretariaat@nieuwspoort.nl kunt u een Poort aanvragen. Ook wijzigingen in de informatie op deze site over uw Poort kunt u via dit e-mailadres doorgeven.