Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Benoemd tot Erepoorter Nieuwspoort: Patricia Moolenbel – Dijkstra

Tijdens de jubileumviering van het 40-jarig bestaan van de de Pep- club (de Poorters Eerste Periode club) werd Pep-lid van het eerste uur, Patricia Moolenbel – Dijkstra, benoemd tot Erepoorter van Nieuwspoort.

Wilco Boom, voorzitter van de Raad van Toezicht van Nieuwspoort had zijn toespraak erover al voorbereid, maar kon helaas niet aanwezig zijn. Zijn toespraak werd daarom uitgesproken door directeur – bestuurder Eric Janssen.

“Beste Patricia, vrijwel vanaf het begin, denken wij, was je betrokken bij het wel en wee van de Peppers, maar ook altijd bij het wel en wee van het personeel van Nieuwspoort. En laat die club nu, het personeel van Nieuwspoort, de reden zijn voor iets dat ik hier wil gaan zeggen. Je hebt niet alleen negen jaar lang een bestuursfunctie als secretaris/penningmeester op je genomen van de Pep, ook nog eens de laatste drie jaar als voorzitter. Nee, daarnaast heb je ook nog altijd voor verbinding gezorgd tussen de Peppers en het personeel. Hoe jong of hoe oud iemand ook was, dat telde niet mee. Als jij je ergens mee ging bemoeien of er moest iets geregeld worden, jij zorgde voor een duidelijke lijn, jij zorgde voor een enorm goede band. En die band met de Pep-club werd echt door jou persoonlijk versterkt vanaf het moment dat jij aantrad als secretaris en dit werd nog sterker tijdens je voorzitterschap.

Het personeel noemt die band met jou een heel speciaal en warm gevoel, al valt dat niet eenvoudig hier voor iedereen uit te leggen, het gaat ook om een gevoel. En dat is niet iets wat zomaar of echt heel vaak voorkomt, er werden ook vaak prive dingen met elkaar gedeeld, er werd echt een vertrouwensband opgebouwd, de band met jou, de Pep en het personeel, het klopte vanaf die tijd! En dat wordt door het personeel bijzonder gewaardeerd, van de oudgedienden als Doris en Jurgen tot en met de stagiaires. En om die reden laat het personeel van Nieuwspoort je niet zomaar de deur uit gaan vandaag, nu je je taken hebt neergelegd voor de Pep  (Hopelijk zonder begrotingstekort zoals je streven was).

De medewerkers van ons perscentrum hebben jou aanbevolen voor het ere-poorterschap van Nieuwspoort. Een blijk van waardering voor mensen die zich op bijzondere wijze voor Nieuwspoort hebben onderscheiden. En dat is iets waar de directie en de Raad van Toezicht met groot enthousiasme gevolg aan geven, Patricia.

Je bent bij deze benoemd tot Erepoorter van perscentrum Nieuwspoort. Je krijgt een borrelglaasje met je naam en het jaartal erop als vast bewijs mee naar huis. En het andere borrelglaasje met je naam wordt bij de andere erepoortersglaasjes geplaatst in de sociëteit, waar het komt te staan bij die van mensen als Max van Weezel en Max de Bok.  Nogmaals, van harte gefeliciteerd Pep 40 jaar en Patricia gefeliciteerd!”.

Na een gezamenlijke lunch werd de middag voortgezet met een door de Pep-club samengesteld programma. Gastspreker was Annemarie Jorritsma, die haar herinneringen aan Nieuwspoort deelde. Journalisten, Helmut Hetzel, Constance van der Valk, Patricia Moolenbel en Jan Tromp werden aan de tand gevoeld over hun ervaringen in Nieuwspoort sinds het was gevestigd in het voormalige Vioolbouwershuisje. Tussendoor trad de Haagse singer-songwriter Hans Steijger op, alles onder leiding van spreekstalmeester Cees Gravendaal. Deze jubileumviering was een herinnering van wat was én als start van wat gaat komen.

Foto’s: Patricia Moolenbel – Dijkstra overvallen door de benoeming tot Erepoorter en het Erepoorterglaasje.
De aangepaste namenlijst met Erepoorters werd opgehangen en het Erepoorter glaasje van Patricia Moolenbel – Dijksta werd samen met Erepoorters Annemarie Jorritsma en Hans Ludo van Mierlo in het kastje geplaatst in Nieuwspoort. Verder nog foto’s van het middagprogramma.