Close
Skip to content
Terug naar vorige pagina

WFR Fiscaal Café

Fiscale rechtsbescherming staat in het middelpunt van de belangstelling. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft het gebrek aan rechtsbescherming overduidelijk bewezen.

  • Waar moet de burger zijn recht halen als de overheid een bedreiging vormt?
  • In hoeverre speelt de menselijke maat een rol bij massale fiscale processen?
  • Dient de wetgever hiermee rekening te houden, bijvoorbeeld door meer doordacht gebruik te maken van de hardheidsclausule?
  • In welke mate spelen beginselen van behoorlijk bestuur hierbij een rol?

In het onlangs uitgebrachte rapport van de Adviescommissie praktische rechtsbescherming in belastingzaken komen veel van deze onderwerpen aan bod. Maar zijn de aanbevelingen van deze commissie wel uitvoerbaar? Ontbreken er in dit rapport nog wenselijke aanbevelingen?

Drie deskundigen geven tijdens het WFR Fiscaal Café hun visie hierop in korte inleidingen, waarna er een debat is met het panel. De discussie staat onder leiding van prof. dr. Peter Essers.

U kunt zich aanmelden via deze linkDe stream link volgt op de dag vóór het programma. Let op: de link belandt mogelijk in uw spambox, houd deze dus goed in de gaten.

Programma

16.10 uur Ontvangst in virtuele wachtruimte
16.15 uur Start Livestream vanuit Nieuwspoort
16.20 uur Inleidingen

  • ‘De toegang van de burger tot de Belastingdienst en de rechter’ Rosery Niessen-Cobben
  • ‘(Het ontbreken van) de menselijke maat in het kader van de fiscale rechtsbescherming’ – Arnaud Booij
  • ‘De Hoge Raad als enige fiscale rechter’ – Guido de Bont

16.50 uur Vrij debat
17.30 uur Afronding

Datum

woensdag 9 juni 2021
Gearchiveerd

Tijd

16:15 - 17:30
Nieuwspoort

Locatie

Nieuwspoort
Lange Poten 10, Den Haag
Website
https://www.nieuwspoort.nl/
Meer Lezen