Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Waterpoort: Kaderrichtlijn Water: hoe staan we ervoor?’

©Roger Dupuits

De waterkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Maar intensief grondgebruik en klimaatverandering zetten water, natuur, bodem zwaar onder druk. Is dit een houdbare situatie? Lukt het Nederland wel de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen, of zitten we in 2027 klem? Praat mee bij de eerste Waterpoort op maandag 30 mei 2022 met als thema ‘Kaderrichtlijn Water: hoe staan we ervoor?’

Water is een verbindende factor tussen de grote opgaven op het vlak van bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. Deze wateropgaven vragen politieke urgentie, samenwerking en brede maatschappelijke consensus. Om die redenen hebben de Unie van Waterschappen en Vewin de Waterpoort heropgericht en willen hiermee een bijdrage leveren aan het debat over de rol van water bij de enorme uitdagingen van dit moment.

Tijdens de eerste Waterpoort gaat een panel met deelnemers met elkaar in gesprek en in discussie over wat nodig is om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. En wat is er nodig van de politiek? En hoe voorkomen we dat de KRW een tweede stikstofdossier wordt?

Panelleden:
Fahid Minhas, Tweede Kamerlid VVD en o.a. waterwoordvoerder
Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid ChristenUnie en o.a. waterwoordvoerder
Sander Mager, portefeuillehouder waterkwaliteit bestuur Unie van Waterschappen
Wim Drossaert, bestuurslid Vewin

Wilt u aanwezig zijn, dan kunt u zich via deze link aanmelden: https://evenementen.uvw.nl/waterpoort30mei?preview=2629ef40cbe3c6fc1d783f5622be957b#/register/details

Datum

maandag 30 mei 2022
Gearchiveerd

Tijd

17:00 - 18:00
Nieuwspoort

Locatie

Nieuwspoort
Lange Poten 10, Den Haag
Website
https://www.nieuwspoort.nl/
Soort evenement
Waterpoort

Organisator

Waterpoort