Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Mensbeelden RVS Nieuwspoort

Op maandag 13 december biedt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) zijn eindejaars-essay Machtige Mensbeelden tijdens een symposium aan Marcelis Boereboom, Secretaris-Generaal van VWS, aan. Onder andere André Bosman (voorzitter van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties), Esmah Lahlah (wethouder van de gemeente Tilburg) en Amma Asante (voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad) zullen hun visie op dit actuele thema geven.

Traditiegetrouw brengt de RVS in december een eindejaarspublicatie uit. Dit jaar in de vorm van een essay over Machtige Mensbeelden. Op basis van mensbeelden kwam bijvoorbeeld de bijstand als vangnet tegen armoede tot stand, voortgekomen uit de politieke overtuiging dat het hebben van een bestaansminimum niet langer op liefdadigheid mocht zijn gebaseerd. En een recenter voorbeeld: politieke keuzes over het voorzieningenaanbod in de zorg voor ouderen gaan uit van de aanname dat zo lang mogelijk thuis blijven wonen een waardig bestaan ten goede komt.

In Machtige Mensbeelden staat de RVS stil bij keuzes in politiek en beleid in de Nederlandse verzorgingsstaat die mede worden bepaald door het beeld dat de overheid heeft van het leven en het gedrag van burgers. De invloed van dergelijke mensbeelden reikt ver. Kritische debatten, bijvoorbeeld over mogelijk frauderende burgers, hebben in de afgelopen jaren een grote invloed gehad op hoe de overheid burgers benadert.

Dit essay stelt dat de huidige Nederlandse verzorgingsstaat vastloopt in eenzijdige veronderstellingen over burgers. Eenmaal vastgelegd in wet- en regelgeving verstarren mensbeelden in de bureaucratische logica van de verzorgingsstaat. Wat begint als een opvatting over het leven en het gedrag van burgers wordt geleidelijk een bepaalde standaard, waarvan nog maar moeilijk is af te wijken. Het gevolg is een verzorgingsstaat die in het goedbedoelde pogen om menselijke waardigheid voor iedereen te garanderen, diezelfde menselijke waardigheid onder druk zet. Deze dynamiek vraagt om tegenwicht, bij de landelijke en lokale overheid. Want daar worden politieke keuzes voor menswaardig bestaan gemaakt, gelegitimeerd en uitgevoerd.

Praktische informatie:
Datum: maandag 13 december 2021
Tijd: 15:00-16:30 uur
Locatie: Livestream via Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag

Datum

maandag 13 december 2021
Gearchiveerd

Tijd

15:00 - 16:30
Nieuwspoort

Locatie

Nieuwspoort
Lange Poten 10, Den Haag
Website
https://www.nieuwspoort.nl/