Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Rechtsstaatpoort: Modernisering Wetboek van Strafvordering

Het bijna 100 jaar oude wetboek van Strafvordering wordt vernieuwd. Het huidige wetboek is sterk verouderd en na vele wijzigingen onoverzichtelijk geworden. Het nieuwe wetboek sluit beter aan bij de aanpak van nieuwe vormen van misdaad, zoals digitale criminaliteit. Ook wordt meer digitale procesvoering mogelijk. Politie, OM en Rechtspraak pleiten tijdens de Rechtsstaatpoort voor de invoering van een beleidsluwe periode: twee jaar voor aanvang van de inwerkingtreding en tijdens het eerste jaar van de implementatie.

Binnenkort zal de Tweede Kamer het wetboek ontvangen, bestuderen en behandelen. Talloze betrokkenen hebben zich tot dat moment op zorgvuldige wijze ingezet voor de totstandkoming van het nieuwe wetboek. Als partijen die met het nieuwe wetboek gaan werken, kijken politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak dan ook met grote belangstelling uit naar de aanstaande wetsbehandeling door het Parlement en gaan graag met parlementariërs hierover in gesprek.

Het Wetboek van Strafvordering is de juridische ruggengraat van de strafrechtspleging. Het bevat de spelregels voor opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. De invoering van een omvangrijk wetboek dat zo’n wezenlijk onderdeel is van onze rechtsstaat, is een immense operatie.

Politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak zijn dan ook blij dat het kabinet hiervoor 450 miljoen euro heeft vrijgemaakt. Terecht, want de impact op onze organisaties zal groot zijn. Rechters, officieren van justitie, politiemensen,  en ook advocaten, medewerkers van gevangenissen, reclassering en anderen: allemaal moeten ze het nieuwe wetboek leren kennen en ermee leren werken. Daarnaast zal binnen alle organisaties ook de werkprocessen en ICT-systemen moeten worden aangepast en uitgebreid.

Tegelijkertijd blijft het dagelijkse werk, van opsporing en vervolging tot berechting, voorop staan. Hierbij moet waarschijnlijk lange tijd met twee wetboeken en twee processystemen worden gewerkt. Dat maakt het werk ingewikkelder. Bovendien moet worden voorkomen dat de implementatie ten koste gaat van de al lopende inzet om de doorlooptijden in de strafrechtketen te verkorten. Welke uitdagingen komen eraan? Zijn de organisaties hier op toegerust? Is het nieuwe wetboek toekomstbestendig? Wat verandert eigenlijk in de praktijk? Deze en andere kwesties zullen dan aan de orde komen.

Daarom zullen Politie, OM en Rechtspraak tijdens de Rechtsstaatpoort pleiten voor de invoering van een beleidsluwe periode: twee jaar voor aanvang van de inwerkingtreding en tijdens het eerste jaar van de implementatie.

Rechtsstaatpoort
Op donderdag 3 november 2022 van 16.30-18.00 uur vindt de Rechtsstaatpoort plaats over de modernisering Wetboek van Strafvordering.

Rechtsstaatpoort is een initiatief van de Politie, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak. De drie organisaties gaan tijdens de Rechtsstaatpoort in debat met Tweede Kamerleden. Rechtsstaatpoort wordt tweemaal per jaar georganiseerd.

Volg hier de live uitzending op 3 november vanaf 16.30 uur.
De bijeenkomst is via deze link ook terug te zien.

 

Datum

donderdag 3 november 2022
Gearchiveerd

Tijd

16:30 - 18:00
Nieuwspoort B67

Locatie

Nieuwspoort B67
Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag
Soort evenement
RechtsstaatPoort

Organisator

RechtsstaatPoort