Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Perspresentatie jaarverslag Raad van State

De Raad van State nodigt journalisten graag uit voor de persbijeenkomst ter gelegenheid van de presentatie van zijn jaarverslag over 2020. Tijdens deze persbijeenkomst presenteren vice-president mr. Thom de Graaf en voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak mr. Bart Jan van Ettekoven het jaarverslag van de Raad van State.

Thema van de algemene beschouwing: vertrouwen tussen overheid en burger
2020 was het jaar van de coronacrisis en van de kwestie over de kinderopvangtoeslagen. Beide hebben een gemene deler: de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid die er over en weer moet zijn, wil de democratische rechtsstaat goed functioneren. Rafelt dat vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat. Dat is de reden dat het wederzijds vertrouwen tussen overheden en burgers het centrale thema is van de algemene beschouwing dit jaar: dat vertrouwen verdient voortdurend onderhoud. De beschouwing gaat in op de voorwaarden die bepalend zijn voor dat onderhoud.

Aanmelden en meer informatie
Wil je bij de persbijeenkomst aanwezig zijn, dan kan je je aanmelden via voorlichting@raadvanstate.nl. Fysieke aanwezigheid wordt op prijs gesteld, maar je kunt de presentatie ook op afstand volgen via een livestream. Deze link wordt na aanmelding verstrekt.

Journalisten kunnen met vragen en voor meer informatie contact opnemen met Pieter-Bas Beekman, hoofd Communicatie van de Raad van State (06- 52077004).

Datum

donderdag 15 april 2021
Gearchiveerd

Tijd

11:00 - 12:30
Nieuwspoort

Locatie

Nieuwspoort
Lange Poten 10, Den Haag
Website
https://www.nieuwspoort.nl/
Soort evenement
Meer Lezen