Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Persconferentie Onderwijsraad

Hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel beter recht doen aan de capaciteiten van alle leerlingen? Op deze vraag geeft de Onderwijsraad antwoord in een advies aan de bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het is al lange tijd veelvuldig onderwerp van het maatschappelijk debat: gelijke onderwijskansen staan onder druk. Leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten maar met verschillende achtergronden komen niet altijd op hetzelfde onderwijsniveau terecht. Door de vroege selectie, gedifferentieerde leerroutes en het afgenomen aanbod van brede brugklassen bestaat het risico dat kinderen uiteindelijk de school verlaten met een diploma dat onder hun capaciteiten ligt. Hierdoor lopen de Nederlandse economie en samenleving talent mis.

Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, geeft een toelichting op dit advies tijdens een (fysieke) persconferentie in Nieuwspoort.

Het advies wordt op 15 april om 14.30 uur op de website van de Onderwijsraad gepubliceerd:www.onderwijsraad.nl

Datum

donderdag 15 april 2021
Gearchiveerd

Tijd

14:30 - 16:00
Nieuwspoort

Locatie

Nieuwspoort
Lange Poten 10, Den Haag
Website
https://www.nieuwspoort.nl/
Soort evenement
Meer Lezen