Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Kick-off bijeenkomst Actieplan Open op Orde

Woensdag 21 april organiseren iBestuur en Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) een kick-off bijeenkomst rond het Actieplan Open op Orde.

Doel van het plan: een grote verbeterslag voor de informatiehuishouding van de gehele Rijksoverheid. Wat zijn de achtergronden, de actielijnen en doelstellingen en wat moeten de departementen doen om hun informatiehuishouding aan de doelstellingen te laten voldoen?

Recente ontwikkelingen, denk aan de kindertoeslagaffaire en de discussies in de Tweede Kamer rond informatievoorziening, hebben aangetoond dat de informatiehuishouding van de Rijksoverheid beter moet.
Onlangs is daartoe het generieke actieplan Open op Orde gepubliceerd. Dit overkoepelende actieplan geeft weer wat er rijksbreed georganiseerd moet worden om de informatievoorziening op een hoger niveau te brengen. De departementen en overige rijksorganisaties moeten op basis hiervan aan de slag met actieplannen voor de eigen organisatie; voor 1 juli aanstaande moeten zij laten zien hoe de doelen uit het overkoepelende plan behaald kunnen worden. Het kabinet trekt 780 miljoen euro uit voor deze grote verbeteroperatie.

Tijdens deze live uitgezonden bijeenkomst geeft een aantal deskundigen duiding aan het actieplan en handvatten voor het maken van de eigen deelplannen.

  • Lucas Lombaers, programmadirecteur IV/IHH introduceert namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het actieplan.
  • Marens Engelhard, algemeen rijksarchivaris en Olaf Andersen, hoofdinspecteur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed schreven mee aan het plan en delen hun achterliggende analyses met u.
  • Jacqueline Rutjens, directeur RDDI, geeft verduidelijking bij de doelstellingen van de vier actielijnen uit het plan en de ondersteuning die RDDI daarbij biedt.
  • Gerben Kleine, coördinerend/ specialistisch adviseur IHH bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, vertelt over de uitvoerbaarheid van het actieplan, vanuit de ervaringen die zijn ministerie al heeft met de verbeterslag.

Tijdens de presentaties kunt u via de chat vragen stellen. Het laatste kwartier van de bijeenkomst zal dagvoorzitter Marcel Bril een selectie uit de vragen voorleggen aan de sprekers. Wellicht hebben we onvoldoende tijd om alle vragen te behandelen, hiervoor opent RDDI op haar website een aparte sectie voor een Q&A.

Volg de livestream op 21 april van 12:30 tot 14:00 viadeze link 

Datum

woensdag 21 april 2021
Gearchiveerd

Tijd

12:30 - 14:00
Nieuwspoort

Locatie

Nieuwspoort
Lange Poten 10, Den Haag
Website
https://www.nieuwspoort.nl/
Soort evenement
Meer Lezen