Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Bijeenkomst Anders leven en zorgen

Naar een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten.

De druk op de langdurige zorg is groot. Door de vergrijzing en personeelstekorten zal deze druk verder toenemen. Om toch aan de behoeften van hulpvragers tegemoet te komen, is het nodig de samenwerking tussen hulpvrager, naasten, vrijwilligers en beroepskrachten anders vorm te geven. Nu en in de toekomst. Dit heeft implicaties voor alle betrokkenen, zoals bijvoorbeeld een herverdeling van verantwoordelijkheden. Ons advies Anders leven en zorgen gaat over dit vraagstuk en wij gaan er graag met u over in gesprek. 

15:30Inloop
15:45Lofliedjes van Sanne & Joyce op informele zorgverleners
16:00Toelichting op advies door Ageeth Ouwehand en aanbieding van het advies door Jet Bussemaker
16:30Paneldiscussie onder leiding van Pieter Hilhorst met:

  • Albertine Ravensbergen: Voorzitter verwantendeelraad CCR ’s Heeren Loo
  • Henriette van der Meij: Directeur-bestuurder Vrijwilligers Centrale Amsterdam
  • Liesbeth Hoogendijk: Directeur-bestuurder MantelzorgNL
  • Wiko Vlasblom: Bestuurder Attent Zorg en Behandeling
17:00Afsluiting + borrel

Datum

donderdag 19 mei 2022
Gearchiveerd

Tijd

15:30 - 17:00
Nieuwspoort

Locatie

Nieuwspoort
Lange Poten 10, Den Haag
Website
https://www.nieuwspoort.nl/
Raad Volksgezondheid & Samenleving

Organisator

Raad Volksgezondheid & Samenleving