Nieuwspoort 2015 14
Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
Veiligheidseisen of een advies tot beveiliging door instanties.

Algemene voorwaarden

Nieuwspoort hanteert als algemene voorwaarden de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.

Aanvullend hanteert Nieuwspoort de volgende beveiligingsvoorwaarden:

Mocht blijken dat er aan uw bijeenkomst veiligheidseisen worden gesteld of er wordt een advies tot beveiliging door instanties afgegeven, dan kan de directie van Nieuwspoort besluiten of uw bijeenkomst al dan niet zal doorgaan.

Zijn er bepaalde veiligheidsmaatregelen nodig volgens de directie van Nieuwspoort, volgens u of op advies van een instantie van buitenaf, dan zijn de kosten van deze beveiliging altijd voor de opdrachtgever van de bijeenkomst.

Deze pagina delen: