poorters header
Poorter worden?
Voor iedere Poorter een passend lidmaatschap.

Lidmaatschappen & reglementen

Wilt u Poorter worden? Het aanvraagformulier voor het Poorterschap kunt u afhalen bij de receptie, bij de bar in de sociëteit van Nieuwspoort of u kunt het formulier online invullen. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de receptie, per post toesturen of e-mailen naar het ledensecretariaat. De verschillende Poorterschappen vindt u hieronder.

Regulier Poorterschap

Het reguliere Poorterschap kost jaarlijks € 240,- exclusief btw.

Gepensioneerden Poorterschap

Het Gepensioneerden Poorterschap is bestemd voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Voor dit lidmaatschap geldt een gereduceerd tarief, namelijk € 120,- exclusief btw.

Kamerlid Poorterschap

Het Kamerlid Poorterschap is, zoals de naam al doet vermoeden, bedoeld voor Eerste en Tweede Kamerleden. Voor dit lidmaatschap geldt het reguliere tarief. Het Kamerlid kan gedurende het lopende jaar voor dit bedrag consumpties nuttigen in de sociëteit van Nieuwspoort. Onze goede buren willen wij graag exclusiviteit bieden.

Jongeren Poorterschap

Het Jongeren Poorterschap is bestemd voor personen met een leeftijd tot 30 jaar. Het lidmaatschap biedt jongeren de mogelijkheid te laten ‘proeven’ of het Poorterschap tot nut kan zijn voor hen. Het Jongeren Poorterschap is voor de duur van een jaar (geen contributiejaar) en hiervoor geldt het reguliere tarief. De jongere kan voor de helft van dit bedrag consumpties nuttigen in de sociëteit van Nieuwspoort.

Ere-Poorterschap

Naast genoemde lidmaatschappen kent Nieuwspoort het Ere-Poorterschap. Dit lidmaatschap wordt verleend aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de journalistiek in het algemeen, dan wel het perscentrum in het bijzonder.

Gast Poorterschap

Het Gast Poorterschap van Nieuwspoort kan enkel verleend worden, mocht tijdelijke toegang nodig zijn of vanwege andere bijzondere omstandigheden. Dit lidmaatschap geldt meestal voor de duur van één jaar.

Poorter worden?

  • Het aanvraagformulier voor het Poorterschap kunt u afhalen bij de receptie, bij de bar in de sociëteit van Nieuwspoort of u kunt het hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u bij de receptie afgeven of naar ons adres sturen.
  • Klik hier voor het formulier voor de automatisch incasso (voor de maandelijkse restaurantnota en/of jaarlijkse lidmaatschapsgeld).

Let op: totdat het nieuwe formulier online beschikbaar is, kunt u enkel het inschrijfformulier van 2016 gebruiken. Hierop staat ook het oude tarief vermeld, maar voor nieuwe leden hanteren wij het tarief voor 2017.

Opzeggen lidmaatschap?

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail. Uw opzegging dient voor 1 december van het lopende kalenderjaar bij ons binnen te zijn. Dit kunt u opzeggen via secretariaat@nieuwspoort.nl of ons postadres.

Wijzigingen doorgeven

Wij verzoeken u alle relevante wijzigingen in bijvoorbeeld privéadres, werkgever, factuuradres en e-mailadres zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Zo kunnen wij onze correspondentie altijd zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Bij voorkeur per e-mail of per post.

Perscentrum Nieuwspoort
t.a.v. ledensecretariaat
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
secretariaat@nieuwspoort.nl

 

Reglementen, statuten & machtigingsformulieren

Deze pagina delen: