eu poort
EU-Poort
Voor Europese integratie en ruimte van veiligheid, stabiliteit en welvaart.

EU-Poort

Europa is een continent dat steeds in beweging is. Voor de Nederlandse economie en samenleving zijn de Europese integratie en de ruimte van veiligheid, stabiliteit en welvaart die deze jarenlang schiep van eminent belang. Maar niets is vanzelfsprekend.

Verworvenheden moeten steeds opnieuw tegen het licht worden gehouden en nieuwe uitdagingen met open vizier tegemoet getreden. In een tijd van grote mondiale veranderingen en transities op allerlei terreinen staat ook de Europese samenwerking weer volop ter discussie. Het is daarom vitaal geregeld te spreken over de ambities die wij in Europees verband nog samen willen verwezenlijken.

De Europese Beweging Nederland (EBN) – een civil movement die al in oktober 1947 werd opgericht – organiseert daarom enkele malen per jaar de EU-Poort. De bijeenkomsten dienen verschillende doelen: uitwisseling van visies, debat, kennisdeling en mobilisatie. De EU-Poort richt zich vaak op actuele thema’s en brengt diverse groepen met uiteenlopende belangstelling in Europa bijeen. De EU-Poort verkent een breed scala aan Europese uitdagingen en vervult een platformfunctie waarmee scherpe gedachtevorming wordt bevorderd en kritische betrokkenheid bij Europa in ons land wordt vergroot.

De Europese Beweging Nederland heeft ruim 500 betalende leden en een groot aantal sympathisanten. Zie voor verdere informatie: www.europese-beweging.nl.

Samenstelling

  • Godelieve van Heteren – Voorzitter
  • Mark Zellenrath – Secretaris
  • Henri ten Camp – Penningmeester
  • Rien Bongers – Lid
  • Kim de Jong – Lid
  • Elsa Schrier– Lid
  • Jet Krantz – aspirant Lid

Contactgegevens

Aanmeldingen en verdere informatie via:

Deze pagina delen: