algemeen header
Algemeen Nut Beogende Instelling
Nieuwspoort vervult een onmisbare functie in de bevordering van het vrije woord en de vrije nieuwsgaring.

ANBI

Nieuwspoort is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Nieuwspoort leveren daarom een fiscaal voordeel op.

Wat deze regeling voor u betekent, is afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie. Wij informeren u graag hierover.

Vrijstelling successierecht

Als een persoon van u erft, wordt belasting ofwel successierecht geheven. Voor een stichting zoals Nieuwspoort geldt dit niet, omdat zij als ANBI vrijgesteld is van successierecht. Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan onze stichting.

Beleidsplan en jaarverslag

Deze pagina delen: