Nieuwspoort 2015 16
Verkiezingen Poorters RvT
Internationaal Perscentrum

Organisatie

Elke vier jaar zijn de verkiezingen van drie Poorters in de Raad van Toezicht (RvT) en vanaf 26 november tot en met 17 december 2018 kunnen Poorters zich daarvoor kandidaat stellen. Voor alle drie de categorieën is er één zetel per categorie vacant:

Categorie Poorters A:
Eén Poorter die voor het grootste gedeelte van zijn / haar werktijd het beroep van journalist uitoefent.

Categorie Poorters B:
Eén Poorter die voor het grootste gedeelte van zijn / haar werktijd werkzaam is als voorlichter, communicatie-, public relations - of public affairs deskundige; voorzitter/ directeur/secretaris van landelijke belangenorganisaties; bestuurder van de top van het Nederlandse bedrijfsleven; of anders dan ter beoordeling van het bestuur. 

Categorie Poorters C:
Eén Poorter die voor het grootste gedeelte van zijn / haar werktijd werkzaam is als bestuurder bij Hoge Colleges van Staat, overheid, vertegenwoordiger van buitenlandse mogendheden en internationale organisaties in Nederland, semioverheden of publiekrechtelijke organisaties en secretaris- of directeur- generaal van de departementen; bewindspersoon gekozen of benoemd in de politiek zoals o.a. leden van de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement, of anders dan ter beoordeling van het bestuur.

Hieronder vindt u de huidige samenstelling van de RvT van Nieuwspoort en het kandidaatstellingsformulier. 

Nieuwspoort wordt beheerd door de “Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort”. De stichting wordt bestuurd door directeur en bestuurder de heer Eric Janssen. De Raad van Toezicht werkt nauw samen met de directie en wordt geadviseerd door het Curatorium onder leiding van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De directeur/bestuurder van de Stichting is sinds 1 november 2014 de heer Eric Janssen. Eric Janssen was eerder algemeen directeur bij de SHB Havenpool, vicepresident bij de Kersten Hunik Groep en general manager bij Vedior International (onderdeel Vendex Internationaal). Hij heeft een grote betrokkenheid bij politieke, culturele en maatschappelijke vraagstukken.

Raad van Toezicht

Gekozen leden:

  • Wilco Boom, Voorzitter RvT (Categorie A, Politiek Verslaggever, NOS)
  • Milja de Zwart (Categorie B, Woordvoerder, Algemene Rekenkamer)
  • Erik Ziengs (Categorie C, Fractielid VVD, Tweede Kamer)

Expertisezetels:

 • Financiën, Hendrik van Moorsel
 • Governance, René Smit

Kwaliteitszetels vanuit de volgende organisaties:

 • Voorlichtingsraad, Wim Kok
 • Nederlandse Vereniging van Journalisten, Michiel Breedveld
 • Gemeente Den Haag
 • Parlementaire Persvereniging, Joost Vullings 

 

Het volledig ingevulde formulier dient voor 17 december 2018 om 24:00 uur in het bezit te zijn van het secretariaat via secretariaat@nieuwspoort.nl

KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER VOOR DE RVT VAN NIEUWSPOORT

Deze pagina delen: