Onze missie

 

Het doel en de missie van Nieuwspoort is het promoten en het bieden van een platform van en voor het vrije woord. Dit is opgenomen in de statuten. Nieuwspoort staat voor bescherming van het vrije woord en geeft ruim baan aan het politieke, maatschappelijke en culturele debat.

Het zalencentrum van Nieuwspoort staat dan ook open voor iedereen die er een persconferentie, debat of bijeenkomst wil organiseren, dan wel wil bijwonen. De sociëteit is ontstaan vanuit de gedachte dat pers, politiek, overheid en belangenbehartigers elkaar moeten kunnen ontmoeten om informatie uit te wisselen en zo op de hoogte te blijven. Nieuwspoort neemt als perscentrum een unieke positie in. Dat is te danken aan de nabijheid van het parlement, het open karakter van de organisatie, de geavanceerde technologische ondersteuning, de capaciteit voor grootschalige evenementen en de optimale beveiliging.

Debatcentrum
Nieuwspoort is een open debatcentrum dat toegankelijk is voor iedereen. Wekelijks staan er lezingen, symposia of debatten op het programma, natuurlijk meer in verkiezingstijd.

Sociëteit
Nieuwspoort biedt haar eigen leden (de Poorters) de mogelijkheid in besloten kring te functioneren op en rond Het Binnenhof. Dit beantwoordt aan de behoefte elkaar informeel of formeel te ontmoeten, in het hart van de politieke macht, in het Tweede Kamercomplex, in Nieuwspoort.

Gastheer
Ook anderen kunnen van Nieuwspoort gebruikmaken. Het zalencentrum met alle denkbaar mogelijke faciliteiten en ons restaurant met de zeer uitgebreide menukaart bieden organisaties de gelegenheid hun nieuws uit te dragen of een ander bijzonder evenement te organiseren.

Initiatieven
Om onze positie als pers- en debatcentrum voor politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers te versterken, steunt Nieuwspoort veel initiatieven op het gebied van het vrije woord. We werken nauw samen met andere partijen om informerend te zijn of een toegevoegde waarde te bieden aan actuele bijeenkomsten.

Deze pagina delen: