overons header2
Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Het exclusieve terrein van journalisten, politici en lobbyisten.

Perscentrum en Politiek debatcentrum

Perscentrum Nieuwspoort is ontstaan vanuit de gedachte dat pers, politiek, overheid en belangenbehartigers elkaar ergens kunnen ontmoeten om informatie uit te wisselen. In de begintijd van Nieuwspoort (1962) was er behoefte aan een gezamenlijke en informele ontmoetingsplaats waar je ook direct op de hoogte werd gehouden van het laatste nieuws. Het vrije woord is daarbij altijd het uitgangspunt geweest.

Ontmoetingsplaats

Nog steeds is er duidelijk behoefte aan het elkaar informeel of formeel ontmoeten en dat kan eenvoudig in het hart van de politieke macht, in het Tweede Kamercomplex, in Nieuwspoort.

Ons zalencentrum met alle denkbaar mogelijke (technische) faciliteiten en ons restaurant met zeer uitgebreide menukaart bieden organisaties de gelegenheid hun nieuws uit te dragen of een ander bijzonder evenement te organiseren.

Verder is Nieuwspoort een open debatcentrum dat toegankelijk is voor iedereen. Daarnaast biedt Nieuwspoort haar eigen leden (de zogenaamde Poorters) de mogelijkheid in besloten kring te kunnen functioneren op en rond Het Binnenhof, in Nieuwspoort.

Initiatieven

Om onze positie als pers- en debatcentrum voor politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers te versterken,  steunt Nieuwspoort veel initiatieven op het gebied van het vrije woord en werkt nauw samen met andere partijen om informerend te zijn of een toegevoegde waarde te bieden aan actuele bijeenkomsten.  

Nieuwspoort heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Huis van de democratie en rechtstaat ProDemos, letterlijk een huis vlakbij het Binnenhof waar jong en oud op eenvoudige wijze kennismaken met het functioneren van onze democratie. Samen met ProDemos werkt Nieuwspoort nog steeds samen aan maandelijkse debatten en andere nieuwswaardige bijeenkomsten. Ook voor de Internationale Stad van de Vrede, Den Haag, werkt ons perscentrum samen met de gemeente Den Haag. In samenwerking met Haagsch College worden er regelmatig colleges gegeven door interessante sprekers en events georganiseerd aan de hand van bijzondere gebeurtenissen gerelateerd aan nieuwswaarde. 

Video over Nieuwspoort

Deze pagina delen: