Close
Skip to content
Terug naar vorige pagina

Waterpoort: waar politiek, maatschappij, waterschappen en drinkwaterbedrijven elkaar ontmoeten

De Waterpoort is een initiatief van de Unie van Waterschappen en Vewin (vereniging van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven) en wil een bijdrage leveren aan het debat over de rol van water bij de enorme uitdagingen van dit moment:  energietransitie, woningopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, waterkwaliteit, natuur en klimaat.

De Waterpoort wordt in mei en november georganiseerd en staat steeds in het teken van een actueel thema over (drink)water. Na afloop kunnen aanwezigen napraten met een hapje en een drankje.

Contact

Madelon Vink, Vewin vink@vewin.nl
Tessa Maas, Unie van Waterschappen tmaas@uvw.nl