Close
Skip to content
Terug naar vorige pagina

Juridische Poort maakt zich sterk voor rechtsbescherming

De Juridische Poort is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De organisaties willen vanuit hun maatschappelijke rol en juridische expertise een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en politieke discussie.

Rechtsbescherming is van cruciaal belang voor het functioneren van een samenleving. Of het nu gaat om de relatie tussen burger, overheid en organisatie of om afspraken tussen burgers onderling. Juridische beroepen nemen een sleutelpositie in om die rechtsbescherming en daarmee het vertrouwen in afspraken tussen burgers, organisaties, bedrijven en overheid te bewerkstelligen.

Notarissen en gerechtsdeurwaarders beschermen de rechten van burgers, bedrijven en overheden. De juridische beroepen zijn met hun toezichthoudende, bekrachtigende en uitvoerende bevoegdheden een essentiële schakel in en voor het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat.

juridische-poort

De Juridische Poort voert discussies die gericht zijn op rechtstatelijke én praktische implicaties van nieuwe en bestaande wet- en regelgeving. Kortom, alle wet- en regelgeving die de rechtszekerheid van een samenleving kan beïnvloeden. Voorbeelden zijn: stelselvernieuwing rechtsbijstand, programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak, bestrijding financieel-economische criminaliteit, mediation, berekening van de beslagvrije voet en het eerbiedigen van een bestaansminimum, en toezicht en tuchtrecht.

De Juridische Poort vindt twee keer per jaar plaats en dient als discussieplatform waar beleidsmakers, besluitvormers, media, publiek én juridische expertise elkaar in een informele setting kunnen ontmoeten. Tijdens de Juridische Poort staat telkens een actueel thema centraal.

Contact

info@juridischepoort.nl