Close
Skip to content
Terug naar vorige pagina

iPoort: meer begrip voor meerwaarde van ICT

Informatie- en communicatietechnologie speelt in vrijwel alle sectoren van de samenleving een cruciale rol. ICT is essentieel voor communicatie tussen de overheid, bedrijfsleven en burgers. Nagenoeg alle werkzaamheden en processen worden er door ondersteund.

Stichting iPoort wil een bijdrage leveren aan begrip van de meerwaarde die ICT biedt. Daarnaast wil iPoort de vraagstukken en dilemma’s behandelen waar de verschillende stakeholders mee te maken krijgen.

logo-Ipoort

iPoort adresseert de volgende thema’s

  • De faciliterende rol van ICT in de relatie tussen overheden, burgers en bedrijfsleven.
  • Democratie 2.0: welke rol speelt het internet bij veranderingen in de maatschappij en op de mens.
  • Hoe kan ICT bijdragen aan een groenere en duurzame samenleving.
  • Hoe kan ICT innovatie faciliteren.
  • De relatie tussen wetgeving en ICT.

Stichting iPoort vindt het belangrijk dat alle stakeholders een reëel vertrouwen hebben in de toepassing en het gebruik van ICT in een maatschappelijke, ethische, juridische, economische en sociale context.

De primaire doelgroep van iPoort wordt gevormd door (branche)organisaties, uitvoerend management van organisaties, (top)ambtenaren, wetenschap, politici, journalisten, persvoorlichters, belangenbehartigers, belangenorganisaties en werkgevers die zich bezighouden met ICT.

Contact

Frits Bussemaker
T 0611 045 050
www.ipoort.nl