Close
Skip to content
Terug naar vorige pagina

GrondstoffenPoort stelt de toekomst centraal

De GrondstoffenPoort is in het leven geroepen om het belang van een goede, efficiënte en duurzame omgang met grondstoffen veilig te stellen. Aan de bijeenkomsten nemen inzamelaars, afvalverwerkers, producenten, politici en bestuurders deel.

Voor een houdbare economie is het noodzakelijk dat Nederland materiaalstromen binnen het economische systeem behoudt. De GrondstoffenPoort biedt een platform om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

De GrondstoffenPoort is uitsluitend toegankelijk voor genodigden.

grondstofenpoort-1

Contact

Annelien Zaal
grondstoffenpoort@dr2.nl