Close
Skip to content
Terug naar vorige pagina

Groene Poort benadrukt het maatschappelijk belang van groen

De Groene Poort is een informele ontmoetingsplaats voor beleidsmakers en beslissers in de sectoren waarin (openbaar) groen onmisbaar is voor veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu, klimaat en werkgelegenheid.

De Groene Poort brengt elk voorjaar en najaar vier disciplines bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s en gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie.

groenepoort-headeralternatief

Het platform biedt ruimte om in een informele sfeer met elkaar van gedachten te wisselen en om kennis te nemen van elkaars opvattingen en ideeën omtrent groenfuncties in de samenleving. Het informeel samenzijn wordt kort onderbroken door een prominente spreker die een beknopte inleiding houdt, veelal gevolgd door een korte dialoog met de genodigden. De zorgvuldig geselecteerde genodigden onderscheiden zich vanwege hun initiërende, beslissende, vertegenwoordigende, uitvoerende, wetenschappelijke of adviserende rol in de sector. Om die reden is een uitnodiging voor de Groene Poort strikt persoonlijk.

Samenstelling

De Groene Poort is een initiatief van branchevereniging VHG (ondernemers in het groen), de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, de Unie van Waterschappen en Stadswerk, in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

Contact 

Secretariaat Groene Poort
Antwoordnummer 13122
2650 WE Pijnacker
T 015 361 73 86
T 0651 496 768
groenepoort@zuydgeest.com