Close
Skip to content
Terug naar vorige pagina

Financiële Poort bespreekt de thema’s van nu

De financieel economische sector geniet een enorme publieke en politieke belangstelling. De Financiële Poort is een bijeenkomst voor beslissers en opinievormers waarin politiek-financiële thema’s centraal staan.

Onder leiding van een gespreksleider discussiëren vooraanstaande sprekers over een thema. Voor de bijeenkomsten worden topbestuurders van ondernemingen uitgenodigd alsmede politici, topambtenaren, journalisten, toezichthouders en directeuren van maatschappelijke organisaties. Ze wisselen met elkaar van gedachten over thema’s als: financiële zorgplicht, toezicht en regelgeving, betrouwbaarheid en kwaliteit van de financiële dienstverlening, corporate governance en het Europese betalingsverkeer.

financielepoort-header

Initiatiefnemer van de Financiële Poort is de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De inhoudelijke en organisatorische begeleiding van de Financiële Poort wordt verzorgd door Lilian van der Meij (ING) en Laurens Miserus (NVB).

Leden

De Financiële Poort heeft een Comité van Aanbeveling. De leden zijn:

  • A.H.G. Rinnooy Kan (Universiteit van Amsterdam)
  • Ch.P. Buijink (NVB)
  • dr. K.H.W. Knot (DNB)

Contact

www.financielepoort.nl