Close
Skip to content
Terug naar vorige pagina

BouwPoort slaat brug tussen bouwsector en overheid

De bouwsector is een van de pijlers van de Nederlandse economie. Er is de sector veel aan gelegen om vitaal te zijn en te blijven.

De BouwPoort is een bijeenkomst voor beslissers en opinievormers uit de bouwsector en de Haagse arena. Voor elke Poort worden bestuurders van bouwondernemingen uitgenodigd, alsmede politici, topambtenaren, journalisten, belangenbehartigers en directeuren van maatschappelijke organisaties.

In de bouwsector spelen enkele cruciale kwesties.

  • Investeringsvolumes
  • Ruimte voor innovatieve en duurzame oplossingen
  • Samenwerking binnen de keten
  • Samenwerking tussen de sector en overheid
bouwpoort1

De BouwPoort wordt twee keer per jaar in Nieuwspoort georganiseerd: in april en november. Tijdens zo’n bijeenkomst staat telkens een actueel thema centraal. Onder leiding van een gespreksleider discussiëren vooraanstaande sprekers met de genodigden. Daarnaast bestaat er gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten.

Initiatiefnemers van de BouwPoort zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Koninklijke NLingenieurs, Duurzaam Gebouwd en de Nederlandse Vereniging van Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB).

De inhoudelijke en organisatorische begeleiding van de BouwPoort wordt verzorgd door een werkgroep die bestaat uit:

  • Herman Scholten (Ministerie BZK)
  • Niels van Ommen (Duurzaam Gebouwd)
  • Niels Ruijter (NVTB)
  • Arnoud Willemsen (Koninklijke NLingenieurs)

Contact

info@bouwpoort.org
0646 380 802
www.bouwpoort.org