Wie verdient De Prijs van het Vrije Woord in 2017?

prijs2012
Prijs van het Vrije Woord 2012: de Asterisk, door Liesbeth Busman
Gepubliceerd op: 3 april 2017

De onafhankelijke jury van de Prijs van het Vrije Woord onder voorzitterschap van Egbert Myjer en bestaande uit de overige juryleden Jeroen Smit en Lilian Gonçalves roept eenieder op om potentiële laureaten aan te dragen voor deze belangwekkende prijs.

De Prijs van het Vrije Woord wordt eens in de vijf jaar door Nieuwspoort toegekend aan een persoon, een groep van personen of een organisatie die zich heeft onderscheiden door zijn/haar activiteiten op het terrein van de mensenrechten, de verspreiding en/of bescherming van het vrije woord uitdrukkelijk daarbij inbegrepen, in Nederland, Europa of op wereldniveau. Bedoeld wordt het vrije woord zoals belichaamd in de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, zoals neergelegd in de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden en diverse internationale verdragen.

De Prijs bestaat uit een kunstzinnige verbeelding van het Vrije Woord van de hand van de Haagse kunstenares Liesbeth Busman, een bedrag van € 5.000 en een oorkonde.

Eerdere laureaten
In 2007 ontving minister van Staat en oud-minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel de prijs. Vijf jaar later werd de prijs postuum uitgereikt aan Hans Verploeg, hij was ruim 25 jaar algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ en medeoprichter van de Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking, die later overging in Free Voice. 

Waarom de Prijs van het Vrije Woord
Nieuwspoort is op 5 maart 1962 opgericht als ontmoetingsplaats voor informatie-uitwisseling en nieuwsverwerking. Tegelijkertijd is Nieuwspoort bij uitstek een (maatschappelijk) debatcentrum waar politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers graag de degens kruisen. Hierbij staat het vrije woord hoog in haar vaandel. Op 4 mei, als in Nieuwspoort al degenen en in het bijzonder journalisten, herdacht worden die in de bezettingstijd het leven lieten voor de vrijheid van meningsuiting staan we uitvoerig stil bij het vrije woord. Het vrije woord is niet vanzelfsprekend en het vrije woord verdient het om regelmatig bij stil te staan, er aandacht voor te vragen en er in vrijheid over te discussiëren.

Het is een fundamenteel mensenrecht om het vrije woord te mogen en kunnen voeren. Franklin Roosevelt noemde het niet voor niets als één van de Vier Vrijheden: Freedom of speech for all. Dit is ook de link van ons Comité naar de samenwerking met de Roosevelt Foundation. Die Vier Vrijheden zijn daarna opgenomen in de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: de komst van een wereld waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is daarin verkondigd als het hoogste ideaal van ieder mens. Een samenleving zonder het vrije woord is geen vrije samenleving. Wie opkomt voor het vrije woord draagt ook bij aan een samenleving waarin erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld. 

U kunt uw potentiële laureaat aanmelden vóór 31 mei 2017, 12.00 uur via een mailbericht aan het secretariaat@nieuwspoort.nl. Wilt u in deze email de naam, de functie en een motivatie opnemen van maximaal 150 woorden. De jury neemt de naam mee in hun afweging aan wie de Prijs wordt toegekend. Over de toekenning van deze Prijs wordt door de jury niet gecorrespondeerd.  

Deze pagina delen: