Skip to content
Close
U kunt uw waardering voor deze foto geven door het toekennen van 1 tot 5 sterren.

1993: Aftreden staatssecretaris Elske ter Veld (PvdA)

Elske ter Veld (PvdA) kondigt tijdens een persconferentie haar aftreden aan als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zichtbaar geëmotioneerd verlaat ze de zaal in Nieuwspoort.

Elske ter Veld komt in 1981 in de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid. In 1989 treedt ze toe tot het derde kabinet-Lubbers als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gedurende die periode houdt ze zich bezig met lastige vraagstukken, zoals de hervorming van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), een nieuwe Nabestaandenwet en het inperken van het recht op bijstand voor jongeren.

Haar aanpak en ‘wijze van communiceren’ komen haar binnen de partij op veel kritiek te staan. Ter Veld noemt de verwijten later zelf ‘absurd’. In een gesprek met de partijtop wordt duidelijk dat de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer geen vertrouwen meer heeft in haar politiek functioneren. Als gevolg van deze vertrouwenscrisis, treedt Ter Veld op 4 juni 1993 af als staatssecretaris.

Na afloop van de bekendmaking van haar aftreden staat ze de pers in Nieuwspoort nog te woord. Gedurende de vraaggesprekken komen plots de emoties boven. Huilend verlaat ze onder begeleiding van partijgenote Jeltje van Nieuwenhoven de zaal. Van Nieuwenhoven probeert in een poging haar vriendin te beschermen de camera’s nog op afstand te houden, maar dit heef weinig resultaat. De foto wordt er een voor de parlementaire geschiedenis. Het is een van de eerste keren dat een emotioneel moment van een politicus bewust wordt vastgelegd.

Later blikt Ter Veld terug op het moment met de woorden: “It’s my party and I cry if I want to“, verwijzend naar een gelijknamig muzieknummer.

Foto: Bert Verhoeff