Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Den Haag Herdenkt

Den Haag herdenkt is een stadsbrede Haagse dodenherdenking die van 18.30 tot 19.30 uur vanuit de Grote Kerk in Den Haag wordt uitgezonden. Tijdens de stream worden herdenkingsmonumenten uit Den Haag getoond, zo ook die van Nieuwspoort.

Om elkaars verhalen te leren kennen en om de verhalen te bewaren met het oog op het heden en de toekomst hebben een aantal organisaties het initiatief genomen om deze online herdenking te organiseren. De livestream wordt uitgezonden vanuit de Grote Kerk, die vanaf heden bekend dient te gaan staan als het ‘Huis voor de Stad’.

De stream is gratis vanaf 18.30 uur t/m 19.30 uur op 4 mei online te volgen op http://www.huisvoordestad-denhaag.nl.

Thema
‘Den Haag Herdenkt’ sluit zich aan bij het landelijke jaarthema voor 4 en 5 mei. “Na 75 jaar vrijheid. Dit is een jaar waarin we de balans opmaken: waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021?” Een programma waarin jongeren en ouderen hun ervaringen delen en burgemeester Jan van Zanen een toespraak zal houden.

Programma

*Paul van Vliet spreekt over zijn herinneringen aan de oorlogstijd in Den Haag.

*Rabbijn Albert Ringer wordt geïnterviewd over de geschiedenis van zijn familie, ondergedoken op het terrein van de toenmalige psychiatrische instelling Rosenburg.

*Judith Allard-de Kom wordt geïnterviewd over haar herinneringen aan de oorlog en over de rol van haar vader. Anton de Kom werkte in de oorlog mee aan het illegale krantje ‘De Vonk’.

*Een aantal jongeren zullen een gedicht voordragen over het landelijke jaarthema.

*De afsluiting is met een vredesritueel door mensen vanuit verschillende levensbeschouwingen en religies verenigd in de Stichting Prinsjesdagviering.

Dialoog in Den Haag
Voorafgaand aan de dodenherdenking zal ‘Dialoog in Den Haag’ van 15.00 tot 17.00 uur een online dialoog organiseren over het thema: ‘Wat betekent herdenken voor u, voor jou?’ Dialoog in Den Haag organiseert samen met verschillende organisaties dialogen in de stad. Zij werkt met actuele thema’s die de meeste stadsgenoten aangaan. Ze nodigen uit tot verder nadenken en ook tot meer verbinding met elkaar. Opgave voor de dialoog op 4 mei bij wendy@dialoogindenhaag.nl

Den Haag herdenkt is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Prinsjesdagviering, de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk, de Protestantse Kerk in Den Haag, het Haags Vredesinitiatief, Dialoog in Den Haag en de Haagse Gemeenschap van Kerken. Adviseur van ‘Den Haag Herdenkt’ is de Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage.

Datum

dinsdag 4 mei 2021
Gearchiveerd

Tijd

18:30 - 19:30
Nieuwspoort

Locatie

Nieuwspoort
Lange Poten 10, Den Haag
Website
https://www.nieuwspoort.nl/
Soort evenement
Meer Lezen