voedselpoort1
VoedselPoort
Thema’s: zoals duurzaamheid, gezondheid, schaarste, veiligheid en vertrouwen.
voedsel poort logo

Voedselpoort

VoedselPoort is een evenement waarbij politiek, maatschappij en het voedselproducerend bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

Voedsel is van grote betekenis voor ons allemaal. Het is onze eerste en belangrijkste levensbehoefte, het is van invloed op onze gezondheid, het draagt bij aan het familiegevoel en vriendschap, het laat ons genieten. Maar, in een wereld met een snel groeiende bevolking en veranderende eetgewoonten, moet goed nagedacht worden over de wijze van voedselproductie en de invloed hiervan op het milieu.

De Nederlandse levensmiddelenindustrie behoort tot de internationale top en is van groot belang voor onze economie. De sector is met een jaarlijkse omzet van €67,8 miljard de grootste industrie van Nederland en zorgt op directe basis voor 133.000 banen (indirecte werkgelegenheid niet meegerekend). De levensmiddelenindustrie is onderdeel van de Topsector Agri&Food.

De wereld verandert en de levensmiddelenindustrie verandert mee. Belangrijke maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, gezondheid, schaarste, veiligheid en vertrouwen zijn steeds belangrijker voor consumenten èn producenten. De Nederlandse levensmiddelenindustrie is zich sterk bewust van maatschappelijke uitdagingen en heeft de afgelopen jaren op veel fronten bijgedragen aan het vinden van oplossingen. Om voedsel nog gezonder te maken is bijvoorbeeld veel gedaan om zout, verzadigd vet en calorieën in producten te reduceren, zijn er afspraken gemaakt om de productie en distributie van voedsel significant te verduurzamen en wordt verpakkingsafval steeds meer en beter gerecycled. De sector is dan ook vastberaden om op deze ingeslagen weg door te gaan.

VoedselPoort 2016

Op 25 april 2016 vond de allereerste VoedselPoort plaats. Tijdens deze bijeenkomst heeft Paul Polman (CEO Unilever) samen met FNLI-voorzitter Bas van den Berg (COO Royal FrieslandCampina) het Roland Berger-rapport “Spreek Smakelijk” aangeboden aan het Nederlandse kabinet. In dit rapport wordt ingegaan op de economische positie van de sector en de maatschappelijke uitdagingen waarvoor de levensmiddelenindustrie zich gesteld ziet. Daarbij legt dit rapport de vinger op een gevoelige plek: de sector zal nog beter met de consument en burger in gesprek moeten treden. De FNLI start daartoe een nieuw initiatief onder de noemer “Een open gesprek over voedsel”.

Samenstelling

VoedselPoort is een initiatief van branchevereniging FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie). De FNLI vertegenwoordigt 400 bedrijven en 19 brancheverenigingen in de Nederlandse levensmiddelenindustrie, zowel multinational als MKB (zie http://www.fnli.nl/over-de-fnli/leden/).

De FNLI is spreekbuis voor bedrijven en branches en aanspreekpunt voor overheid, politiek, handelspartners, NGO’s en media. De FNLI is een proactieve pleitbezorger voor de levensmiddelenindustrie, een van de grootste industrietakken van Nederland. De FNLI is lid van VNO-NCW en van de Europese brancheverenigingen FoodDrinkEurope en AIM (European Brands Association).

Contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nelleke Hijmans, Public Affairs, via telefoonnummer 070 336 51 50.

Deze pagina delen: