visserijpoort logo2

Visserijpoort

De Nederlandse visserij bestaat uit de Noordzeevisserij (op soorten zoals schol en tong), de pelagische zeevisserij (op soorten zoals haring en makreel), de kleinschalige kust- garnalenvisserij, de scheldiervisserij en schelpdierkweek en de groothandel en internationale handel in vis en visproducten.

Geschat wordt dat de vissector goed is voor circa 20.000 banen. Deze banen zijn verdeeld over de schakels aanvoer, verwerking, groothandel, detailhandel en internationale handel. In 2010 bedroeg de totale waarde van geëxporteerde visproducten circa € 2,3 miljard.

Visserijpoort is een initiatief van de brancheverenigingen voor de Nederlandse kottervissers (VisNed) en de Redersvereniging voor de Zeevisserij (RVZ). Met de Visserijpoort willen beide organisaties een structureel discussieplatform creëren voor beleidsmakers, besluitvormers, politici, wetenschappers, maatschappelijke belangenorganisaties en overige opinievormers. Doel is met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over actuele zaken die van invloed zijn op de Nederlandse visserijsector. Europese en nationale besluitvorming met betrekking tot de visserijsector heeft namelijk grote invloed op zowel de vissers, de visverwerkers als de uiteindelijke consumenten.

Het platform wil daarnaast het belang van de sector voor de Nederlandse economie benadrukken.

Contactgegevens

Meer informatie over de Visserijpoort of aanmelden voor een bijeenkomst?
Neem contact op met: info@pelagicfish.eu

VisNed
Dhr. Pim Visser
E: wvisser@visned.nl
W: www.visned.nl

Redersvereniging voor de Zeevisserij
Dhr. Gerard van Balsfoort
E: gbalsfoort@pelagicfish.eu
W: www.pelagicfish.eu

Deze pagina delen: