mobilitietspoort 1
MobiliteitsPoort: bereikbaarheid en mobiliteit
Platform voor volksvertegenwoordigers, bedrijfsleven, bestuurders en overheid.
mobiliteitspoort

MobiliteitsPoort

MobiliteitsPoort is hѐt platform waarop volksvertegenwoordigers, bedrijfsleven, bestuurders en overheid samenkomen om in een informele sfeer met elkaar van gedachten te wisselen en om kennis te nemen van elkaars opvattingen en ideeën omtrent bereikbaarheid en mobiliteit.

De zorgvuldig geselecteerde genodigden onderscheiden zich vanwege hun initiërende, beslissende, vertegenwoordigende, uitvoerende, wetenschappelijke of adviserende rol in mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken. Om die reden is een uitnodiging voor MobiliteitsPoort strikt persoonlijk. MobiliteitsPoort, dè Poort naar bereikbaar Nederland, wordt twee keer per jaar gehouden in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Mobiliteitsport startte in 2010. Inmiddels werden vele, uiteenlopende onderwerpen besproken op het gebied van spoor, wegen en waterwegen.

Actuele informatie over MobiliteitsPoort vindt u op www.mobiliteitspoort.nl

Samenstelling

MobiliteitsPoort is een initiatief van de Vereniging van Stedelijke Vervoerbedrijven en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen i.s.m. de Stichting Managing Mobility en Zuydgeest Communicatie. Gezamenlijk vormen zij de werkgroep MobiliteitsPoort. De werkgroep wordt bijgestaan door een Raad van Advies. 

Contactgegevens

Secretariaat MobiliteitsPoort:

Zuydgeest Communicatie
Antwoordnummer 13122
2650 WE PIJNACKER
T 015 - 361 73 86 / 06 - 51 49 67 68
peter@zuydgeest.com
I http://mobiliteitspoort.nl

 

Deze pagina delen: