maritieme poort KVNR
Maritieme Poort - KVNR
Wereldwijd vervoer van lading over de zeeën, oceanen en via het intra-Europese vervoer.
kvnr logo

Maritiemepoort

De Nederlandse zeescheepvaart is een bedrijfstak waarvan veel mensen vaak niet weten wat deze precies inhoudt.

Veelal horen we sectoren als de visserij, baggerij en de marine genoemd worden, maar deze bedoelen we hier nu niet. Als we het hebben over de zeescheepvaart dan bedoelen we de koopvaardij, oftewel het wereldwijde vervoer van lading over de zeeën, oceanen en via het intra-Europese vervoer (shortsea).

Door de strategische ligging van Nederland vervult de zeescheepvaart een belangrijke logistieke functie. De zeescheepvaart draagt zorg voor de helft van de goederenstromen van en naar Nederland: we hebben het hier over ruim 430 miljoen ton.

De zeescheepvaart is een sector met een aantal zeer specifieke kenmerken en activiteiten. Hoe langer hoe meer krijgen we de indruk dat meerdere publieks- en doelgroepen hiervan niet op de hoogte zijn. De gelegenheid van de Maritieme Poort grijpen wij dan ook aan om hen op een informele wijze betrokken te houden voor deze voor Nederland en de wereld van zo belang zijnde sector.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de Maritieme Poort neemt u contact op met:
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

De heer Nathan Habers
Boompjes 40
3011 XB ROTTERDAM
T 010 217 62 64
M 06 5200 0788
E habers@kvnr.nl
I www.kvnr.nl

Deze pagina delen: