juridische poort
Juridische Poort: KBvG en de KNB
Bijdrage leveren vanuit rol en expertise aan maatschappelijke en politieke discussie.

Juridische Poort

Juridische Poort is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). 

Rechtsbescherming is van cruciaal belang voor het functioneren van een samenleving. Of het nu gaat om de relatie tussen burger, overheid en organisatie of om afspraken tussen burgers onderling. Juridische beroepen nemen een sleutelpositie in om die rechtsbescherming en daarmee het vertrouwen in afspraken tussen burgers, organisaties, bedrijven en overheid te bewerkstelligen.

Zo beschermen notarissen en gerechtsdeurwaarders de rechten van burgers, bedrijven en overheden. De juridische beroepen zijn met hun toezichthoudende, bekrachtigende en uitvoerende bevoegdheden een essentiële schakel van en voor het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat.

Met Juridische Poort willen de KBvG en de KNB vanuit hun maatschappelijke rol en juridische expertise een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en politieke discussie. Deze discussie is gericht op rechtstatelijke én praktische implicaties van nieuwe en bestaande wet- en regelgeving. Kortom, al die wet- en regelgeving die de rechtszekerheid van een samenleving kan beïnvloeden.

Voorbeelden van actuele thema’s zijn: stelselvernieuwing rechtsbijstand, Programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak, bestrijding financieel – economische criminaliteit, mediation, berekening van de beslagvrije voet en het eerbiedigen van een bestaansminimum en tuchtrecht & toezicht.

Juridische Poort dient als discussieplatform waar beleidsmakers, besluitvormers, media, publiek én juridische expertise elkaar in een informele setting kunnen ontmoeten. Juridische Poort wordt twee maal per jaar in Nieuwspoort georganiseerd. Tijdens Juridische Poort staat een actueel thema centraal.

Contactgegevens

Voor meer informatie en data van de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met info@juridischepoort.nl

Deze pagina delen: