kees lunshoflezing header
Kees Lunshoflezing
Een bijdrage aan het bevorderen van een open debatcultuur over de verhouding tussen politiek en journalistiek.

Kees Lunshoflezing

De Kees Lunshoflezing - vernoemd naar de in 2007 overleden voorzitter van Nieuwspoort - is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Met de lezing wil Nieuwspoort een bijdrage leveren aan een open debatcultuur over de verhouding tussen politiek en journalistiek.

Kees Lunshof speelde hierin een belangrijke rol, onder meer als voorzitter van Nieuwspoort. Hij was een voorstander van een debat over de vraag welke rol mores spelen, en hoe publiciteit en politiek op elkaar inwerken. 

Eerder verzorgden de Kees Lunshoflezing:
• Arthur Docters van Leeuwen   
• Gerdi Verbeet  
• Ruud Lubbers  
• Johan Vande Lanotte
• Alex Brenninkmeijer
• Boris van der Ham
• Sigrid Kaag 
• Kim Putters
• Hans Anker
• Jozias van Aartsen
• Mathieu Segers
• Reinier van Zutphen

Naast de eerste Kees Lunshoflezing in 2008 werd er vanaf 2009 tevens een Nieuwspoortrapporteur (NPR) ingesteld. De NPR doet verslag van zijn of haar bevindingen op het snijvlak van de Haagse politiek, de parlementaire journalistiek en de lobby. Het verslag wordt vervat in een publicatie en een presentatie in Nieuwspoort.

In 2010 was journalist Joris Luyendijk de NPR en publiceerde zijn boek 'Je hebt het niet van mij, maar… een maand aan het Binnenhof'. In 2012 was de NPR Prof. dr. M.L.M. Hertogh, hoogleraar Rechtssociologie Rijksuniversiteit Groningen, en ging het over het politiek-publicitair complex: bevindingen van het onderzoek naar de verhouding tussen de vier machten. Carin Gaemers was in 2017 NPR en presenteerde 'Zorgneurose', een analyse in boekvorm over de manier waarop politiek, journalistiek en zorginstanties omgaan met de problematiek van de ouderenzorg intra muros. In 2014, 2016, 2018 en 2019 werd er geen Nieuwspoortrapporteur benoemd. 

Publicaties Kees Lunshoflezingen en Nieuwspoortrapporteurs (NPR):

Kees Lunshoflezing 2019

Gerelateerde pagina's

Deze pagina delen: