Wiv-onderdeloep-debat: laat je niet meeslepen

1 maart 2018 19:30 — 21:30
wiv onderdeloep 400x400
Datum: 1 maart 2018 19:30 — 21:30 Lezing Debat

Op 21 maart zal er, met dank aan studenten van de UvA en Arjen Lubach, een referendum gehouden worden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, beter bekend als de sleepwet. De wet maakt het voor geheime diensten mogelijk om grote hoeveelheden data van burgers te verzamelen en te analyseren. Is de wet noodzakelijk om Nederland te beschermen tegen bijvoorbeeld terrorisme of is het vooral een inbreuk op de privacy van de gewone Nederlander? 

'Wiv onder de loep' organiseert over dit onderwerp een avond in Nieuwspoort. Op de agenda staat de presentatie van het essay Laat je niet meeslepen en een debat over de controle op de Wiv 2017. Moet de nieuwe wet al voor die inwerking treedt gerepareerd worden?

Met Paul Abels (ISGA), Pieter Bindt (MIVD), Jelle van Buuren (ISGA), Vincent Böhre (Privacy First), Quirine Eijkman (College voor de Rechten van de Mens) en Constant Hijzen (ISGA).

De voor- en tegenstanders van de Wiv 2017 ontmoeten elkaar voor een constructief debat. Ze gaan in op de (vermeende) tegenstelling tussen veiligheid en privacy; of een begrip als nationale veiligheid ertoe doet en of de controle nu degelijk genoeg is. Ook zoeken ze elkaar op in kritiekpunten op de wet en zullen meedenken over concrete oplossingen van de problemen die ze zien. Het aftrap-debat van Wiv-onderdeloep.nl in Haagsche kringen. 

Over de organisatie

'Wiv onder de loep' is een onderzoeksproject over de nieuwe Wet Inlichtingen-en veiligheidsdiensten en het naderend referendum over deze wet op 21 maart 2018. Onderzoeksjournalist Wil van der Schans interviewt verschillende deskundigen, betrokkenen, politici, en critici om een beeld te schetsen van het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD). Met als resultaat het essay 'Laat je niet meeslepen'. Meer informatie op wiv-onderdeloep.nl  

Praktische informatie
Start: 19:30
Eind: Rond 21:30
Aanmelding: Reserveren is gratis via reserveren@wiv-onderdeloep

Deze pagina delen: