WFR Fiscaal Café

9 juni 2021 16:15 — 17:30
WK210099 2105 Header WFR Fiscaal Cafe 600x254
Datum: 9 juni 2021 16:15 — 17:30

Fiscale rechtsbescherming staat in het middelpunt van de belangstelling. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft het gebrek aan rechtsbescherming overduidelijk bewezen. 

  • Waar moet de burger zijn recht halen als de overheid een bedreiging vormt? 
  • In hoeverre speelt de menselijke maat een rol bij massale fiscale processen?
  • Dient de wetgever hiermee rekening te houden, bijvoorbeeld door meer doordacht gebruik te maken van de hardheidsclausule?
  • In welke mate spelen beginselen van behoorlijk bestuur hierbij een rol?

In het onlangs uitgebrachte rapport van de Adviescommissie praktische rechtsbescherming in belastingzaken komen veel van deze onderwerpen aan bod. Maar zijn de aanbevelingen van deze commissie wel uitvoerbaar? Ontbreken er in dit rapport nog wenselijke aanbevelingen?

Drie deskundigen geven tijdens het WFR Fiscaal Café hun visie hierop in korte inleidingen, waarna er een debat is met het panel. De discussie staat onder leiding van prof. dr. Peter Essers.

Aanmelden kan niet meer, Kijken kan wel hier op deze link

Programma

16.10 uur Ontvangst in virtuele wachtruimte
16.15 uur Start Livestream vanuit Nieuwspoort
16.20 uur Inleidingen

  • 'De toegang van de burger tot de Belastingdienst en de rechter' Rosery Niessen-Cobben
  • '(Het ontbreken van) de menselijke maat in het kader van de fiscale rechtsbescherming' - Arnaud Booij 
  • 'De Hoge Raad als enige fiscale rechter' - Guido de Bont

16.50 uur Vrij debat
17.30 uur Afronding

Deze pagina delen: