VisserijPoort

5 februari 2019 16:45 — 19:00
Visserijpoort uitn 5 febr kotter
Datum: 5 februari 2019 16:45 — 19:00 Debat

Een ‘visserijpoort’ is een discussiebijeenkomst in Nieuwspoort over een actueel visserij-gerelateerd onderwerp. VisNed organiseert deze samen met RVZ/PFA, de collega's van de Pelagische sector (haring en makreel). Voor 5 februari staat het onderwerp 'Ruimte voor visserij in een Noordzee vol windmolens' centraal.

De bouw en de geplande bouw van windparken in de Nederlandse Noordzee zal een enorme ruimtelijke inperking betekenen voor de visserij. Dit noodzaakt de visserijsector om tegen die inperking in het geweer te komen. In het najaar van 2018 was VisNed penvoerder voor een visiedocument wat 10 visserijorganisaties hebben opgesteld. In dat document staat beschreven hoe de Noordzee ruimtelijk vorm gegeven moet worden volgens de visserijsector. De inhoud van deze visie wordt gepresenteerd aan beleidsbepalers en stakeholders.

Naast de visie zullen ook drie andere sectoren, de windsector, de natuurorganisaties en de olie- en gassector hun visie kenbaar maken tijdens de Visserijpoort. Vanzelfsprekend is er volop ruimte voor discussie. De middag wordt afgesloten door Gerard van Balsfoort, voorzitter van de RVZ/PFA. 

De vier sprekers zijn:

Floris van Hest is directeur van Stichting de Noordzee. Deze natuurorganisatie zoekt oplossingen voor de milieuvraagstukken in en op de Noordzee. Zij heeft daarbij vier primaire doelen: beschermde natuur, schone zee, duurzame visserij en natuurvriendelijke energie.

Jo Peters is secretaris generaal van NOGEPA. De Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association. Tegen 2050 zijn naar verwachting de Nederlandse aardgasvoorraden in belangrijke mate uitgeput. Aardgas wordt dan alleen gebruikt daar waar het bijdraagt aan CO2 besparing en waar het de ontwikkeling van duurzame energie niet in de weg zit. Zo kan deze sector de transitie naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening versnellen.

Hans Timmers is de voorzitter van het dagelijks bestuur van NWEA. De Nederlandse WindEnergie Associatie, de branchevereniging van bedrijven en organisaties die werken aan meer duurzame windenergie op land en op zee. NWEA verenigt de windsector en versnelt de omslag naar een hernieuwbare energievoorziening door bedrijven en overheden te bewegen sterk op windenergie in te zetten.

Pim Visser is directeur van VisNed, de overkoepelende visserijorganisatie waarin de Producten Organisaties (PO’s) Delta Zuid, Urk, West, Wieringen en Texel hun krachten bundelen. VisNed behartigt landelijk en internationaal de belangen van de PO's en haar leden. Het dossier Wind op Zee is nationaal en internationaal een van de belangrijkste aandachtpunten van VisNed. 

Wenst u aanwezig te zijn, dan kunt u zich via deze link registreren: Eventbrite.  

 PROGRAMMA

Tijd

Agendapunt

Spreker

16:45 – 17:00

Inloop

 

17:00 – 17:10

Introductie (uitleg over programma)

Maarten Drijver

17:10 – 17:20

Introductie (noodzaak van bijeenkomst)

Thomas Aksan (TenneT)

17:20 – 17:35

Visie NWEA

Hans Timmers

17:35 – 17:50

Visie Stichting De Noordzee

Floris van Hest

17:50 – 18:05

Visie VisNed

Pim Visser

18:05 – 18:20

Visie NOGEPA

Jo Peters

18:20 – 18:50

Discussieronde

Sarah Verroen (moderator)

18:50 – 19:00

Afsluiting

Gerard van Balsfoort

19:00

Borrel

 

Deze pagina delen: