Symposium: De Defensienota met Minister Ank Bijleveld

15 januari 2018 14:00 — 18:00
persconferentie
Datum: 15 januari 2018 14:00 — 18:00

Op maandag 15 januari organiseert de Atlantische Commissie in samenwerking met het Ministerie van Defensie een Symposium over: De Defensienota: een nieuw perspectief voor de krijgsmacht

Europa en Nederland zullen in de toekomst meer voor hun veiligheid moeten opkomen en Defensie speelt daarin een centrale rol. Voortvloeiend uit de verslechterde internationale veiligheidssituatie en veranderingen in de geopolitieke realiteit wordt er voor het eerst sinds lange tijd fors geïnvesteerd in Defensie.

In de aankomende Defensienota wordt uiteengezet hoe de intensiveringen uit het regeerakkoord worden besteed en wat de beoogde effecten daarvan zijn. Het doel van dit symposium is te komen tot een gedachtewisseling tussen het publiek en de Minister over de onderwerpen van de Defensienota.

Met onder andere:

  • Ank Bijleveld-Schouten (Minister van Defensie)
  • Jean Debie (Ambtenarencentrum)
  • Pieter Cobelens (oud-directeur MIVD)
  • Sabine Mengelberg (NLDA, Universiteit Leiden)
  • Frans Osinga (NLDA)
  • Isabelle Diks (Tweede Kamerlid, GroenLinks)
  • Hanke Bruins Slot (Tweede Kamerlid, CDA)
  • Frank van Kappen (Eerste Kamerlid, VVD)
  • Herman Schaper (Tweede Kamerlid, D66)

Aanmelden voor het symposium kan hier.

Deze pagina delen: