Seminar Comensha: Zorg en opvang slachtoffers van mensenhandel

26 september 2018 09:30 — 16:00
comensha
Datum: 26 september 2018 09:30 — 16:00 Debat Lezing

Programma Seminar

Uitdagingen bij hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel op woensdag 26 september 2018

09.30 – 10.00 - Inloop en registratie 

10.00 – 10.10 - Opening dagvoorzitter, Merel van Dorp 

10.10 – 10.20 - Inleiding door directeur-bestuurder CoMensha, Ina Hut

10.20 – 10.45 - Presentatie onderzoeksrapportage ‘Slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek’ door Conny Rijken - Tilburg University 

10.45 – 11.00 - Aanbieding onderzoeksrapportage aan VWS en korte toelichting over plannen met betrekking tot slachtoffers mensenhandel met multiproblematiek door Kees van der Burg, Directeur Generaal Langdurige Zorg, ministerie van VWS

11.00 – 11.15 - Koffie / thee pauze

11.15 – 12.00 - Discussie met de zaal aan de hand van stellingen over uitdagingen bij hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek

12.00 – 13.00 - Lunch 

13.00 – 13.30 - Intermezzo

13.30 – 13.40 - Introductie belang van slachtofferperspectief in onderzoek

13.40 – 13.55 - Presentatie onderzoek ‘Severe forms of labour exploitation – foreign workers', door Eefje de Volder – CoMensha 

13.55 – 14.10 - Presentatie rapportage ‘Verhalen uit de Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel’, door Rik Viergever – CoMensha 

14.10 – 14.25 - Presentatie over verschillende methoden van patiënt-/cliëntparticipatie in de zorg/opvang, door Tineke Abma – VU Medisch Centrum 

14.25 – 14.40 - Vragen vanuit het publiek naar aanleiding van de presentaties

14.40 – 15.15 - Pitches van 5 cases. Centrale thema: ‘Verschillende manieren van waarop cliëntenparticipatie kan worden vormgegeven in zorg-en hulpverlening en of ondersteuning

15.15 – 15.30 - Koffie / thee pauze

15.30 – 16.00 - Interactieve discussie 

16.00 – 16.15 - Samenvatting van de dag en afsluiting door Ina Hut, Merel van Dorp

16.15 – 17.15 - Netwerkborrel

 

Pers is welkom op het seminar. Voor aanmelding en/of meer informatie kan contact op worden genomen met Bernette Venema, Communicatieadviseur | Persvoorlichter bij CoMensha.

b.venema@comensha.nl
+31 (0)6 44 94 43 42

Deze pagina delen: