RDA Zienswijze Ruimings- en vaccinatiebeleid?

14 juni 2018 10:00 — 12:00
2018.05.07 Zienswijze Ruimings en vaccinatiebeleid 1 malig gebruik ANP 56301733 1
Datum: 14 juni 2018 10:00 — 12:00 Debat Lezing

Op donderdag 14 juni van 10.00 tot 11.30 uur presenteert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) zijn zienswijze “Ruimings- en vaccinatiebeleid”.

De Raad heeft zich gebogen over de vraag of recente maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderlijke epidemiologie van sommige dierziekten tot een noodzaak tot heroverweging van het Nederlandse ruimings- en vaccinatiebeleid voor dierziekten leiden.

Het is een openbare bijeenkomst waarbij betrokkenen, pers en andere belangstellenden na aanmelding vóór 10 juni van harte welkom zijn. Aanmelden kan via info@rda.nl. Voor meer informatie zie ook onze website www.rda.nl.

Deze pagina delen:

Verwante pagina's