Publicatie rapport Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

18 december 2017 11:10 — 12:10
persconferentie
Datum: 18 december 2017 11:10 — 12:10

Aanbieding rapport Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Op maandag 18 december 2017 zal de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart haar rapport aanbieden. Daarmee rondt de commissie haar onderzoek af naar de implementatie, de effecten in de praktijk en de doeltreffendheid van de Wet herziening gerechtelijke kaart.

Het rapport wordt door commissievoorzitter prof. mr. dr. Henk Kummeling aangeboden aan de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Voorafgaand aan de aanbieding zal hij een korte toelichting geven op de resultaten van het onderzoek. De aanbieding van het rapport vindt plaats in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.

De Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart werd in januari 2016 ingesteld door de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Wonen en Rijksdienst. De opdracht was om de Wet herziening gerechtelijke kaart en de Wet splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (Splitsingswet) te evalueren. In beide wetten is een evaluatiebepaling opgenomen.

Inlichtingen Robin Middel: middel@havanablue.nl

Deze pagina delen: