Perslunch EU - Handelsbeleid

24 april 2018 12:00 — 13:30
europees parlement logo
Datum: 24 april 2018 12:00 — 13:30

Met Hiddo Houben (DG TRADE), Ronald Roosdorp (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Marietje Schaake (lid van het Europees Parlement, D66). Moderator: Anna Heijker

Op dinsdag 24 april vindt er in Nieuwspoort een perslunch plaats over de stand van zaken van het EU-handelsbeleid in de context van de meest recente internationale ontwikkelingen op dit terrein. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

Achtergrond
In de moderne wereldeconomie is handel van essentieel belang voor groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen. De EU zet zich in voor het handhaven van een open en op regels gebaseerd handelsstelsel. Met de toenemende dreiging van protectionisme en de afnemende bereidheid van grote spelers om zich in te zetten voor een wereldwijd handelsbeleid, kan de EU een voortrekkersrol spelen.

Het handelsbeleid van de EU draagt bij aan het scheppen van nieuwe banen en nieuwe handels- en investeringsmogelijkheden voor grote en kleine ondernemingen. Dankzij handels-overeenkomsten kunnen consumenten profiteren van lagere prijzen en ruimere keuze, met behoud van de hoogstaande EU-normen voor consumentenbescherming, sociale rechten en milieuvoorschriften. Maar de context waarin dit beleid zich afspeelt is de afgelopen jaren door mondiale ontwikkelingen sterk veranderd.

Wat is – mede gezien de recente ontwikkelingen ten aanzien van handelsbeperkingen - de huidige stand van zaken omtrent handelsbeleid en wat kan men de komende tijd verwachten? 

Met

  • Hiddo Houben, Head of Unit USA & Canada, DG TRADE, Europese Commissie
  • Ronald Roosdorp, Directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek, DG Buitenlandse Economische Betrekkingen, Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Marietje Schaake, Europarlementariër D66 en lid van de parlementaire commissie voor internationale handel

Open karakter en ruimte voor vragen
De lunchbijeenkomst heeft een open karakter. U krijgt alle gelegenheid om in gesprek te gaan met de sprekers. Voor deze bijeenkomst geldt de Nieuwspoortcode: wat besproken wordt mag gebruikt worden in de media, op voorwaarde dat bron en plaats onvermeld blijven.

De bijeenkomst is exclusief bedoeld voor journalisten en de toegang is gratis. Voor de lunch wordt gezorgd. Het aantal plaatsen in beperkt.

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via secretariaat@nieuwspoort.nl. Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u terecht bij Caroline Richelle, T 070 31 35 300, caroline.richelle@ext.ec.europa.eu

Georganiseerd door perscentrum Nieuwspoort, ACCESS Europe, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland.

Deze pagina delen: