Persconferentie Dries van Agt

11 april 2019 15:30
van agt bijgewerkt
© Mark Kohn
Datum: 11 april 2019 15:30 Persconferentie

Op donderdag 11 april presenteert voormalig premier Dries van Agt in het Haagse perscentrum Nieuwspoort zijn nieuwe boek Palestina in doodsnood aan de media. Uitgeverij Vantilt nodigt u uit deze bijeenkomst bij te wonen.

In zijn boek vraagt de 88-jarige Van Agt aandacht voor het onrecht waarmee de Palestijnen onder het Israëlische regime van bezetting en kolonisering nog steeds te kampen hebben. In een bevlogen pleidooi roept hij de wereld op tot ingrijpen. Zijn oproep geldt ook en vooral de Nederlandse regering. De noodzaak achter zijn oproep wordt dagelijks bevestigd. In de campagnes voor de Israëlische verkiezingen van 9 april wordt met geen woord gerept over het lot van de Palestijnen, een tweestatenoplossing of vrede. Dit weekend sprak de Israëlische premier zich daarentegen uit voor annexatie van Palestijns gebied. 

Aankondigingen van nieuwe Israëlische nederzettingen zijn aan de orde van de dag. In Nieuwspoort zal Van Agt vanaf 15.30 zijn boek introduceren. Daarna zal Jaap Hamburger, voorzitter van de stichting Een Ander Joods Geluid, het woord voeren. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Meta Floor, verbonden aan het project Tent of Nations. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Graag aanmelden via: promotie@vantilt.nl.

Voor de redactie:
Dries van Agt is beschikbaar voor interviews en media-optredens. Voor verzoeken tot toezending van een drukproef of recensieexemplaar van Palestina in doodsnood of voor overige vragen kunt u contact opnemen met: MargreetHolterman,0653705053, promotie@vantilt.nl of margreetholterman@gmail.com.

In zeventig jaar tijd verloren de bewoners van historisch Palestina de beschikking over veruit het grootste deel van hun land. Dit verlies en de wijze waarop het zich voltrok, had niet plaatsgevonden als Israël zich had gedragen in overeenstemming met het internationaal recht.
Oud-premier Dries van Agt trekt zich het lot van het onderdrukte Palestijnse volk al lange tijd aan en vraagt in een indrukwekkend pleidooi nog eenmaal aandacht voor de flagrante schendingen van elementaire mensenrechten in de bezette gebieden. De staat Israël heeft volop recht van bestaan, in welzijn en in veiligheid, maar het land moet zich wel fatsoenlijk gedragen, jegens allen die er wonen en jegens zijn buren. De Palestijnse zaak mag niet worden ‘weggesmeten op de vuilnisbelt van de geschiedenis’.

Over het boek isbn 9789460044427 | paperback, geïllustreerd | 64 pagina’s | € 10,-

Deze pagina delen: