Overhandiging ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’

19 juni 2020 09:15 — 10:00
logo dsgc logo
Datum: 19 juni 2020 09:15 — 10:00

Nederlands bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid.

Bijna 250 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, waarin zij pleiten duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wordt de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Kaag, op de dag dat de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan buigt.

“Ondanks de ongekende crisis die ons allemaal raakt, mogen we de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, armoede en ongelijkheid niet vergeten”, stelt Jan Peter Balkenende. “Bij de besteding van het geld uit de grote herstelfondsen die nu worden ingericht, kunnen de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties leidraad zijn. Ik ben blij verrast dat binnen een paar dagen zoveel Nederlandse bedrijven zich achter de verklaring hebben gesteld. En het aantal aanmeldingen loopt nog steeds door. Dat wijst op een enorm commitment voor duurzaam herstel en een betere samenleving.”  
De verklaring is op initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition opgesteld in samenwerking met VNO-NCW, Global Compact Nederland, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Green Deal
Het Nederlandse bedrijfsleven vraagt aan de Nederlandse regering de volgende drie zaken:
1. Steun aan de EU Commissie in haar voornemen de Green Deal op te nemen als kernelement van het EU-herstelplan,
2. Inzet voor investeringen uit het Europese herstelplan die bijdragen aan het realiseren van de SDGs,
3. Zorg dat het Nederlandse Klimaatakkoord overeind blijft staan en indien mogelijk zelfs versneld wordt uitgevoerd door aanvullende investeringen.

Samen optrekken
Het Nederlandse bedrijfsleven wil zelf ook substantieel bijdragen aan het duurzame herstel en samen met de Nederlandse en Europese overheid investeren in een schone en inclusieve economie.

Internationale beweging
In andere landen, zoals Engeland, Duitsland en Frankrijk, heeft het bedrijfsleven eerder een vergelijkbare verklaring uitgegeven. Het Nederlandse bedrijfsleven versterkt deze internationale beweging.

Over DSGC
De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is een door CEO’s geleide coalitie van 8 Nederlandse multinationals (AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell, Unilever). VNO-NCW ondersteunt DSGC en Accenture faciliteert de coalitie.

Coalitieleden ontwikkelen en implementeren bedrijfsmodellen voor duurzame groei die economische winstgevendheid combineren met ecologische en sociale vooruitgang. Op die manier willen zij bijdragen aan het bereiken van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030. (Meer info: www.dsgc.nl).
__________________________________________________________________________

Noot voor de pers
De overhandiging van de verklaring aan het kabinet vindt plaats in Nieuwspoort, op 19 juni, van 9.15 – 10.00 uur. De pers is van harte welkom. Vanwege de corona-richtlijnen zijn er 15 plaatsen beschikbaar.
Het is mogelijk om een rechten vrije foto van de overhandiging te ontvangen op 19 juni, rond 13.00 uur.

Aanmelden voor de Nieuwspoort-bijeenkomst, opvragen foto en interviewaanvragen graag via de mail aan:
Annemarie van Oorschot
Communicatiemanager DSGC
oorschot@vnoncw-mkb.nl
06-25002387

 

Deze pagina delen: