Naar een nieuw internationaal belastingstelsel

10 februari 2021 16:30 — 18:00
nob afbeelding 7 jan 2021
Datum: 10 februari 2021 16:30 — 18:00 Debat

In een unieke samenwerking tussen FNV, het ministerie van Financiën, Tax Justice NL en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wordt een online mini-conferentie georganiseerd. Het nieuwe internationale belastingstelsel, waar nu aan wordt gewerkt, wordt hierin toegelicht en zal door prominente sprekers van alle kanten worden belicht. De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden en stakeholders in het (internationale) fiscale debat.

Het denken over belastingheffing van internationaal opererende bedrijven staat niet stil. Nu het BEPS-project wereldwijd heeft geresulteerd in aanpassing van wetgeving op specifieke onderdelen en van belastingverdragen om ongewenste belastingvermijding tegen te gaan, is de OESO in het najaar van 2019 met een voorstel gekomen om op basis van twee pijlers het internationale belastingsysteem fundamenteel te wijzigen. Het project wordt ook wel aangeduid met BEPS 2.0. De digitalisering van de wereldwijde economie noopt tot deze herijking. Het OESO-voorstel gaat zowel over winstallocatie tussen bedrijfsonderdelen in verschillende landen (Pijler 1) als over een wereldwijde minimum winstbelasting (Pijler 2).

De online conferentie wordt geopend door staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief, gevolgd door een toelichting van het doel van het BEPS 2.0-project en de stand van zaken door Pascal St. Amans (OESO). Te volgen via deze link.

Andere sprekers zijn onder andere Prof. Stef van Weeghel (UvA/PwC), Severine Picard (OESO/TUAC) en Ruud de Mooij (IMF). De definitieve agenda volgt zsm. De middag staat onder leiding van Marcia Luyten

Deze pagina delen: