Introductie nieuwe politieke beweging Vrij & Sociaal Nederland

11 september 2020
partij vsn3
Datum: 11 september 2020 Persconferentie

Op vrijdag 11 september werd tijdens een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort tussen 9.00 en 11.00 uur de nieuwe politieke beweging Vrij & Sociaal Nederland, gelanceerd.

Deze partij is het initiatief van drs. L.T.C. Filippini, voormalig oprichter en voorzitter van de stichting Privacy First. De heer Filippini zal optreden als partijleider en secretaris van het partijbestuur. Binnen het bestuur zijn daarnaast mede oprichters mevrouw A.J.L.B. Zeven als voorzitter en de heer S.M. Noordhoek als penningmeester benoemd.

Deze, door de nieuwe beweging aangegeven, brede maatschappelijke middenpartij zal zich richten op een viertal speerpunten;

  • Het terugbrengen van de menselijke maat en vrijheid in de samenleving vanuit een sterke rechtstaat
  • Het centraal stellen van de burger in het beleid van de overheid
  • De burger weer aan zet in de (politieke) besluitvorming middels directe participatie en democratie
  • Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, initiatief en ondernemerschap in de samenleving

Vrij & Sociaal Nederland wil met een positieve vernieuwingsagenda weer idealen en perspectief leidend laten zijn in Nederland. Voor iedereen, niemand uitgezonderd. Voor een menselijke samenleving in een tijd van technocratische agenda’s.

De persconferentie werd live uitgezonden en is terug te kijken via deze link. 

Persgegevens:
Secretariaat: Mevrouw Maartje Nierop
Email: vrijensociaal@gmail.com
Telefoon: 06-4457 9384

Deze pagina delen: