GrondstoffenPoort Verkiezingsdebat: De Circulaire Economie

8 maart 2021 10:30 — 12:00
Grondstoffenpoort
Datum: 8 maart 2021 10:30 — 12:00 Debat

GrondstoffenPoort is in het leven geroepen om in samenspraak tussen inzamelaars, afvalverwerkers en producenten enerzijds, en politici en bestuurders anderzijds, het belang van een goede, efficiënte en duurzame omgang met onze grondstoffen veilig te stellen.

Op 8 maart gingen (aspirant)Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks), Peter de Groot (VVD), Agnes Mulder (CDA), Fenna Feenstra (SP), Jessica van Eijs (D66) en Christa Oosterbaan (PvdA) met elkaar in debat aan de hand van een aantal prikkelende stellingen rondom het thema van de circulaire economie.

Kijk via deze link het debat gehouden op 8 maart 2021 terug.

Meer informatie: GrondstoffenPoort@dr2.nl

Deze pagina delen: