EBN Actualiteiten Meet-Up Nieuwspoort

4 juni 2019 17:00 — 19:00
ebn juni 2019
Datum: 4 juni 2019 17:00 — 19:00

Een Nieuw Sociaal Contract voor Europa. Als één ding duidelijk is geworden in deze maanden van Europese verkiezingsstrijd is dat een veel fundamentelere democratische bezinning op de toekomst van Europa uiterst urgent is.

We ervaren een wrange paradox. Enerzijds zijn de mondiale uitdagingen zoals klimaat, duurzame economie of veiligheid complexer geworden en vragen tijd, toewijding, en diepere kennis. Anderzijds nemen haast en hyperigheid, simpele slogans en fake news alleen maar toe. Een korte-termijn ‘aandachts-economie’ heeft de overhand en overschaduwt te vaak de stugge, gestage inspanningen van velen. Er zal een andere balans gevonden moeten worden om aan de toekomst van Europa te werken: inclusiever, constructiever, met veel meer ruimte voor de zorgen mensen ervaren.

Een ruime week na de Europese Verkiezingen organiseert de Europese Beweging Nederland daarom een actualiteiten meet-up, waarin we de mogelijkheden van de noodzakelijke Europese hervorming, een nieuwe balans en een ‘Nieuw Sociaal Contract in Europa’ verkennen.

De bijeenkomst start met korte inleidingen. Die gaan in op wat er de laatste jaren is opgebouwd, over de Europa’s voorliggende strategische keuzes, over de mogelijkheden en waarden die in de gaten gehouden moeten worden. Met ‘Europa’s strategische keuzes’ door Andreas Zenthöfer (Hoofd Politiek bij de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland); ‘Rule of Law en Europese verworvenheden en uitdagingen aangaande de rechtsstaat’ door mr. drs. Arnout Brussaard (Senior beleidsadviseur, Ministerie Justitie en Veiligheid); en ‘De burger in Europa kan zoveel meer’ door prof. dr. Christina Eckes (professor Europees recht Universiteit van Amsterdam/ directeur Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG)). Daarna volgt een gesprek met de panelleden en alle aanwezigen, waaronder leden van bevriende civiele netwerken.

Het thema ‘Nieuw Sociaal Contract voor Europa’ maakt deel uit van de EBN meerjarenagenda 2019-2021. We werken hierin samen met bevriende landelijke en Europese civiele netwerken die zich richten op de grote maatschappelijke transities en nieuwe democratie. Ons motto blijft: Europa zijn we zelf!

De bijeenkomst is openbaar en toegankelijk voor alle geïnteresseerden, maar aanmelding wordt op prijs gesteld via email aan: europesebewegingnl@hotmail.com, ovv ‘4 juni Nieuw Sociaal Contract voor Europa’.

Voor nadere informatie over het programma: Godelieve van Heteren, gmvanheteren@xs4all.nl

Deze pagina delen: