Debat: Het referendum: valt er nog wat te kiezen?

7 februari 2018 17:15 — 18:30
stembureau
Datum: 7 februari 2018 17:15 — 18:30 Debat

Het referendum: valt er nog wat te kiezen?

Gaat het referendum als democratisch middel te ver of juist niet ver genoeg? Weinig politici lijken hun vingers nog te willen branden aan het referendum. Kabinet-Rutte III is zelfs voornemens het raadgevend referendum af te schaffen. Toch komt er in maart wederom een referendum, ditmaal over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ook wel 'Sleepwet' genoemd).

Moeten we politieke besluiten overlaten aan ervaren bestuurders? Of moet het volk directe inspraak krijgen via een referendum? En wat voor referendum moet dat dan zijn?

Onder andere Frank Hendriks, auteur van 'Democratische zegen of vloek. Aantekeningen bij het referendum', Joost de Vries, parlementair verslaggever bij de Volkskrant, Renske Leijten, Tweede Kamerlid (SP) en Niesco Dubbelboer, oud-Tweede Kamerlid (PvdA) en initiatiefnemer 'Meer Democratie', nemen deel aan het debat als panellid. Het debat staat onder leiding van Eva Kuit.

Aanmelding gaat via het aanmeldformulier. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via debat@montesquieu-instituut.nl.

Wilt u na afloop eten in Nieuwspoort? Reserveren kan ook via het aanmeldformulier.

Deze pagina delen:

Verwante pagina's